Top

श्री सप्तकोटेश्वर देवूळ

सप्तकोटेश्वर देवूळ
श्री सप्तकोटेश्वर देवूळ
person_ic
नामो
श्री सप्तकोटेश्वर देवूळ,
केपे, गोवा

कोंकणी वाठारांतल्यान शिव देवाच्या 6 नामनेच्या थळांपैकी एक म्हळ्यार नार्वेचे सप्तकोटेश्वर देवूळ अशें मानतात. नार्वे गांव राजधानी पणजेच्यान 35 किलोमीटर अंतराचेर आसा आनी हांगां पावपाक दिवार बेटावेल्यान फेरीबोटीन सुंदर असो प्रवास करपाक मेळटा.

12व्या शेंकड्यातल्या कदंब राजवटीच्या राज्यांचे दैवत आशिल्ले सप्तकोटेश्वर हेय एक पोन्ने देवूळ. ह्या काळावेल्या नाण्यांचेर ह्या दैवताचे नांव तशेंच राजा जयकाशी हांचे नांव नोंद केल्ले पळोवंक मेळटा.

Read more