Top

श्री शांतादुर्गा (सांगोडकारीण) देवूळ, सांगोल्डा

श्री शांतादुर्गा (सांगोडकारीण) देवूळ, सांगोल्डा

हे देवूळ बार्देस तालुक्यातल्या सांगोल्डा गांवात आसा आनी ते पणजेच्यान 7 किलोमीटर जाल्यार म्हापशेच्यान 5 किलोमीटर अंतराचेर स्थित आसा. ह्या देवळांतली देवता म्हळ्यार शांतादुर्गा जो देवी दुर्गेचो एक अवतार जावन आसा. ही देवी मूळ सांगोल्डेची मात पोर्तुगीज काळांत तिका मोडून उडयत ह्या भंयान तिका दिवचले स्थलांतरीत केल्ली. सांगोल्डाचे सद्याचे देवूळ 2000 वर्सा बांदले आनी देवीची मूळ म्हुर्त 7 फेब्रुवारी 2000 ह्या दिसा देवळांत स्थापीत केली. नोव्हेंबर वा डिसेंबर म्हयन्यांत ह्या देवळांत वर्सुकी जात्रा मनयतात. देवळांत मनयल्ल्या हेर उत्सवां मदीं नवरात्रां, महा शिवरात्री, गणेश जयंती आनी म्हयन्याच्या पालखेचो आसपाव आसा.