Top

श्री वासुदेवानंद सरस्वती दत्त मंदीर

श्री वासुदेवानंद सरस्वती दत्त मंदीर
श्री वासुदेवानंद सरस्वती दत्त मंदीर
person_ic
नामो
Shree Vasudevanand Saraswati Datta Mandir,
Socorro village, Goa

सुकूर गांवातल्या अंबीर्णा विभागांत हे देवूळ आसा आनी राष्ट्रीय महामार्ग 17 पासून देड किलोमीटर जाल्यार म्हापशें आनी पणजी शारापासून 7 किलोमीटर अंतराचेर ते स्थित आसा.

 

हें गोंयांतले एक विलक्षण देवूळ. ह्या देवळांत दोन दैवतां आसात. एक म्हुर्त आसा ती स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती हांची ज्यांका तेंबे स्वामी म्हणून वळखतात आनी गोंयात तांचे हे एकच देवूळ आसा. ह्या देवळांतले मुखेल दैवत म्हळ्यार स्वामी दत्तात्रय जो पंचायतना वांगडा आनी आनी हे दैवत देवळाच्या पयल्या मजल्याचेर आसा जाल्यार तळमजल्याचेर देवी भुवनेश्वरी हिचे देवूळ आसा. दर बिरेस्तारा रातच्या साडे सात वरांचेर ह्या देवळांत महाआरती जाता.