Top

श्री भगवती

श्री भगवती
श्री भगवती
person_ic
नामो
श्री भगवती देऊळ ,
पेडणे, गोवा

राजधानी पणजेच्यान 28 किलोमीटर अंतराचेर पेडणे तालुक्यांत आशिल्ले हे देवूळ 500 वर्सां पोन्ने आशिल्ल्याचे मानतात. काळ्या फातरापासून केल्ल्या ह्या देवळाच्या दरवट्याचेर दोन व्हड आकाराचे हत्ती उबे रावन भाविकांक येवकार दितात. ह्या देवळांत दसरो व्हडा उमेदीन मनयतात ज्या वेळार 25 हजारावयर भावीक ह्या देवळाक भेट दितात.