Top

श्री चंद्रनाथ देवूळ

श्री चंद्रनाथ

पारोडे केपें हांगच्या 350 मिटर उंचायेच्या चंद्रनाथ पर्वताचेर वशील्ले चंद्रेश्वर दैवत हे दक्षीण गोंयात आठव्या शेंकड्याच्या मदल्या काळामेरेन राज्य करपी भोज राजांचे उपचारीक दैवत आशिल्ले. ह्या दैवताच्या नावाचेर तांणी आपल्या राजधानीचे नांव चंद्रपुर अशें दिल्लें. दर पुनवेक ह्या देवळातल्या लिंगाक चंद्राचो उजवाड लाभचो अशें तरेन हे देवूळ बांदला. ह्या देवळाचो भव्य देखावो आनी सरभोंवतणचो निसर्गरम्य वाठार मनाक भुल घालपी आसा.