Top
शिल्प कला

मौक्सी

सांगे म्हालातल्या पिर्ला गांवांत काजुर, पनासयमळ वाठारांत आनी सत्तरी म्हालातल्या मावशी वाठारांत दुर्मीळ अशें अश्मयुगातले पाशण कलाकृती मेळ्ळ्यात आनी ताका लागून इतिहासकार आनी पुरातत्वशास्त्रज्ञा मुखार नवे आव्हान उबे केला. पणजे आशिल्ल्या गोंय राज्य वस्तुसंग्रहालयान पनासयमळच्या ह्या पुराय सुवातीचो एक मॉडल तयार केला.

उसगाळीमळ

गोंयांत सत्तरी मौक्सी आनी सांग्या उसगाळीमळ हांगा दोन जाग्यार गोंयांत शिल्प कला आसा.