Top

शापोराचो किल्लो

किल्ले - इतिहासाचे रक्षक
शापोराचो किल्लो
person_ic
नामो
शापोराचो किल्लो,
शापोरा, गोवा

हो किल्लो म्हापशेसावन 10 किलो मीटर अंतराचेर आसा. तांबड्या चिऱ्याचो हो किल्लो 1617 वर्सा पुर्तुगेजांनी मुस्लीमांनी पोन्न्या बांदकामाचेर उबारिल्लो. शीमेचेर नदर दवरपाची चौकी म्हूण किल्लो उबारिल्लो. 17व्या शेकड्यांत कितलेशाच हिंदु राजांनी ताचेर कब्जो केल्लो. निमाणे 1892 वर्सा मेरेन पुर्तुगेजांकडेन तो आशिल्लो उपरांत तांणी तो सोडून दिलो.

आयज हो किल्लो सामको वायट परिस्थितींत आसा, पूण तरी आसतना थंय गेल्यार दोन भुंयारी मार्ग दिसतात. दुस्मानांकडल्यान वाचपाखातीर ते मार्ग बांदिल्ले. तेचप्रमाण दोंगराच्या दक्षिणेवटेन मुस्लीम बांदकामाचे जळा-मळा पडिल्ले अवशेश आनी थडगीं दिसतात. साम्राज्यवादी काका पेलीचे हे बांदकाम आशिल्ल्याचे जाणकार सांगतात. पूण ह्या दोंगरार चडून किल्ल्यार गेल्यार खरे पळोवपासारके दृश्य म्हळ्यार हांगसावन दिसपी हणजूण आनी वागातोर वळेचो सोबीत दृश्य.

Read more