Top
वास्को
वास्को
person_ic
नामो
वास्को गोवा

वास्को द गामा हे उद्देजीक शार पोर्तुगीज प्रवाश्याच्या नांवा फांटल्यान दवरला आनी राजधानी पणजेच्यान ते सुमार 30 किलोमीटर अंतराचेर आसा आनी मुरगांव पत्तनासाकडेन व्हरपी पेनिन्सुलाच्या तळा मेरेन ते पसरला.

 

हो वाठार 1543 वर्सा पोर्तुगिजांच्या हातांत आयलो आनी कांय वर्सां भीतरच तो पश्चिम भारताच्या गजबजिल्ल्या बंदरा पैकी एक जालो. पोर्तुगिजांनी अरेबीयन म्हासागराक तेंकील्ल्या सडा वाठारांत एक किल्लो बांदलो. ताका लागून जुवारी न्हंयेत तांकां जहाजांची येरादारी सुरळीत पणान करपाक मेळ्ळी.

 

Read more