Top

राज्य पुरातन वस्तुसंग्रहालय, पणजी

राज्य पुरातन वस्तुसंग्रहालय, पणजी
राज्य पुरातन वस्तुसंग्रहालय, पणजी
person_ic
नामो
गोंय राज्य वस्तुसंग्रहालय,
ईडीसी संकुल
पाट्टो, पणजी, गोंय – 403001
फोन : +91 832 2438006
वॅबसायट : goamuseum.nic.in
ईमेल : goa_museum@bsnl.in
timing
timings
संग्रहालय सोमार ते शुक्रार सकाळी 9.30 ते सांजे 5.30 मजगतीं उक्तें आसता.

The State Archaeology Museum was initially located in rented premises at St Inez in Panaji. It was opened for public on 29th Sept 1977. A new building was constructed on the outskirts of Panaji at the Patto Plaza, and the museum was shifted to this new building and inaugurated by the President of India on 18th June 1996.

 

राज्य पुरातन वस्तु संग्रहालय पयली सांत इनेज हांगा भाड्याच्या वास्तुंत स्थित आशिल्ले. 29 सप्टेंबर 1977 दिसा ते भौसाखातीर उक्ते केल्ले. पणजेच्या पाटो प्लाझा वाठारांत एक नवी वास्तु उबारूंन हे संग्रहालय नव्या इमारतींत व्हेले आनी 18 जून 1996 दिसा भारताच्या राष्ट्रपतीच्या हस्तुकी ताचे उक्तावण जाले.

 

[read more=”Read more” less=”Read less”]

 

सद्या ह्या संग्रहालयांत शिल्पकला दालन, क्रिश्चन कला दालन, बॅनर्जी कला दालन, धार्मीक प्रकटन दालन, सांस्कृतीक मानवशास्त्र दालन, समकालिन कला दालन आनी पाश्चात्य कांश्या दालन अशी सात दालनां आसात.

 

सद्या ह्या संग्रहालयांत फातराची शिल्पां, लाकडाच्यो वस्तु, कांश्याच्यो वस्तु, चित्रां, हस्तलिखीतां, मुद्रा, मानवशास्त्र संबदच्यो वस्तु, मातयेच्यो म्हुर्त्यो अश्या प्रकारच्यो सुमार 8000 वस्तु आसात.

 

इन्स्टीट्युट मिनेझीस ब्रागांझा कला दालन आनी कला अकादेमी कडल्यान सुमार 645 वस्तु भाड्यान घेतील्ल्यो आसात.

[/read]

शिल्पकला दालन

 

संग्रहालयांतल्यो कांय सगळ्यांत सुंदर वस्तु ह्या दालनांत पळोवंक मेळटात.

 

ह्या दालनांत वेगवेगळ्या दैवतांची फातराची तशेंच काश्य शिल्पां, शुरवीर तशेंच सतींचे फातर पळोवपाक मांडल्यात. ह्या दालनांत चवथ्या शेंकड्यातले फोटोग्राफ तशेंच टंक लिखाण प्रदर्शनाक मांडला.

 

हातूंतले एक नदरेंत वचपा सारके टंक लिखाण 1049 एडी वर्साचे विरावर्मा ह्या कदंब राज्याच्या काळाचे आसा जे तांब्याच्या फळयेचेर आसा. संग्रहालयांतली सगळ्यांत पोन्नी वस्तु म्हळ्यार 10000 बिसी काळावेलो जिवाश्म हाड हांगा प्रदर्शनाक मांडला.

 

क्रिश्चन कला दालन

 

पियेता तशेंच हेर किरीस्तांव संतांच्यो लाकडांच्यो म्हुर्त्यो ह्या दालनांत प्रदर्शनाक मांडल्यात. गोंयातले आदले पोर्तुगीज राज्यपाल आनी प्रधानमंत्र्यांची पितारील्लीं चित्रांय हांगा पळोवंक मेळटात.

 

ह्या दालनांत कांय दुर्मीळ अशी लाकूड, पत्रो आनी कॅनवासाचेर काडिल्ली चित्रां, कोंरांतिल्ले मेज आनी कदेला सारकेल्ले पोर्तुगीज काळावेले फर्नीच्यर, हस्तीदंती काम आशिल्लो सोफा, ल्हान हस्तिदंती म्हुर्ती, कांय पेटयो तशेंच पाश्चात्य प्रकारची कांय कदेलां पळोवंक मेळटात.

 

डच राष्ट्राचेर पोर्तुगिजांनी जैत मेळयले तेन्ना वापरील्लो झेंडोय ह्या दालनांत पळोवंक मेळटा.

 

बॅनर्जी कला दालन

 

गोंयचे आदले राज्यपाल श्री एस के बॅनर्जी हांणी गोंय राज्य वस्तुसंग्रहालयाक एक गिरेस्त असो संग्रह भेट दिलो. तांच्या नांवा फांटल्यान स्थापन केल्ल्या ह्या दालनांत ह्यो सगळ्यो वस्तु पळोवंक मेळटात.

 

हातूंत इंडस व्हेली संस्कृताये वेळावेले कांय टॅराकोट नग, जनपद मुद्रा, गंधारा कला विद्यालयातले फातराची शिल्पां, दक्षीण भारतांतली काश्य वस्तु, दक्षीण उत्तर आशियातले लाकडाचे शिल्प आनी डोकरा वस्तुंचो आसपाव आसा.

 

ते शिवाय जयपुर विद्यालय, मारवार विद्यालय, मेवार विद्यालय आदिंती राजस्थानी चित्रां, तशेंच मुगल तरांची चित्रां, ओरिसाची नाथडवारा आनी पटचित्रां आनी कांय आताच्या तेंपावेली चित्रां हांगा प्रदर्शित केल्यात.

 

धार्मीक प्रकटन दालन

 

ह्या दालनांत आशिल्ली गुप्ता काळावेली विश्णुची म्हुर्त विलक्षण आनी अद्वितीय आसा.

 

ह्या दालनांत फांटल्या साबार वर्सांची गोंयच्या धार्मीक प्रकटांनतली विवीधताय मांडल्या. ह्या दालनांत तरंगाची प्रतिकृती, पारंपारीक संगीत वाद्यां, पुजेची आयदनां, पानांचेर बरयल्ली हस्तलिखीतां आनी धार्मीक विधी आनी उत्सवांचे कांय पोन्ने फोटो आसात.

 

सांस्कृतीक मानवशास्त्र

 

ह्या दालनांत घरांत वापरतात ती आयदनां, वेगवेगळे खेळ, मापां अशी मानवशास्त्रा संबदच्यो वस्तु मांडल्यात. कांय शेतकी संबदची आयुधां जशे एक उस कांडपाचे यंत्र, क्रेन अशी कांय यंत्राय हांगा आसात. सगळ्यांत व्हडले आकर्शण म्हळ्यार विवीध वेवसाय दाखोवपी मातयेच्यो म्हुर्त्यो हांगा आसात.

 

समकालिन कला दालन

 

समकालीन कला दालनांत गोंय तशेंच भारताच्या नामनेच्या चित्रकार आनी शिल्पकारांच्यो कलाकृती प्रदर्शनाक मांडल्यात. आर चिमुलकार, एफ एन सौजा, एस एच रजा, एम एफ हुसैन, के एच आरा आनी हेर जायत्या कलाकारांची चित्रां कला अकादेमी आनी इन्स्टीट्युट मिनेझीस ब्रागांजा हांचे कडल्यान रिणार घेतल्यात.

 

पाश्चात्य कांश्या दालन

 

युरोपियन शिल्पकार क्लावड, दालोन आनी हेरांची कांश्याची शिल्पां हांगा प्रदर्शनाक मांडल्यात.

 

ह्या संग्रहालयाचे हे एक मुखेल आंग.

 

जानेवारीच्या दुसऱ्या सप्तकांच संग्रहालय सप्तक मनयतात जेन्ना साबार कार्यावळी जातात आनी नव्या संग्रहांचे प्रदर्शनय जाता. संग्रहालय वर्सुयभर चित्रकला सर्त, निबंद सर्त आनी प्रस्नमाची सारकेल्ल्यो कार्यावळी आयोजीत करता.

श्रीमती राधा आर भावे,
संचालक
फोन क्रमांक : (कार्यालय) +91 832 2437306