Top

रस्टीक प्लांटेशन

रस्टीक प्लांटेशन
रस्टीक प्लांटेशन
person_ic
नामो
रस्टीक प्लांटेशन,
सत्तरी, डोंगुरली, गोवा

गोंयच्या उत्तरपुर्व वाठारांत पश्चिमी घाटांच्या पायाकडेन एका देंगणात सुमार 100 एकर ग्रामीण शेतकी जमनीचेर हे सुंदर शारापासून पयस आशिल्ले अभयारण्य वसला.