Top

श्री म्हाळसा देवूळ

म्हाळसा देवूळ
श्री म्हाळसा देवूळ
person_ic
नामो
श्री म्हाळसा देवूळ, मॅडोला, गोवा ४०३४०४

म्हाळसा नारायणी देवूळ म्हाड्डोळा वसला जे फामाद अश्या मंगेशी देवळाकडल्यान फकत एक किलोमीटर आनी राजधानी पणजेच्यान 22 किलोमीटर अंतराचेर आसा.

मुळांत ही देवता वेर्णे गांवातल्या एका पौराणीक वास्तूंत स्थापीत आशिल्ली जंय आता उद्देगीक वसणूक जाल्या. गोंयातल्या हेर देवळांप्रमाण, वेर्णेचे हे सोबीत देवूळ सुमार 1543 वर्सां पोर्तुगिजांनी नश्ट केले.

Read more