Top
म्हापशें
म्हापशें
person_ic
नामो
म्हापशें, गोवा

म्हापशे हे गोंयातले तिसरे व्हडले शार आनी उत्तरेच्या बार्देस तालुक्याची राजधानी. सरभोंवतणच्या कळंगुट, कांदोळी, हणजूण आनी बागा दर्यादेग वाठारांखातीर हे खरेदीचे शार. ताचे नांव लेगीत कोंकणी उतर माप म्हळ्यार मेंजप आनी सा म्हळ्यार भरप हाचे वेल्यान पडलां आसूंये अशे मानतात.

 

हे त्या मनान एक ल्हान शार आनी आल्तीन म्हणून वळखूप ल्हान दोंगुल्लेच्या सरभोंवतणी शारांतल्यो चडश्यो आत्याधुनीक बांदकामाच्यो इमारती पसरल्यात. पणजेच्यान ते सुमार 13 किलोमीटर अंतराचेर पडटा आनी चडश्या दिसांनी ह्या शाराक भेट दिवपी लोकांखातीर पळोवपा सारके कांय वेगळे नासता.

 

Read more