Top

मास्कारेन्हास घर

मास्कारेन्हास घर
मास्कारेन्हास घर

उत्तर गोंयात हणजूण आशिल्ले हे घर आपल्या पारंपारीक बल्कांवा खातीर उठून दिसता. हांगा आशिल्ल्यो वस्तू आपली गिरेस्तकाय भासयतात. म्हारग लाकडांतल्यान तयार केल्ले फर्निच्यर तशेंच हांगा तरेकवार उंची कांचेची जनेलां दोळे दिपकायतात.