Top

महालक्ष्मी देवूळ, बांदिवडे

महालक्ष्मी देवूळ, बांदिवडे
महालक्ष्मी देवूळ, बांदिवडे
person_ic
नामो
महालक्ष्मी देवूळ,
फोंडा, गोवा ४०३४०१

बांदोडे वा बांदिवडे गांव साबार देवळांचे स्थळ जावन आसा आनी तातुंतलेच एक प्रशस्त आनी सोबीत देवूळ म्हळ्यार महालक्ष्मी देवीचे देवूळ. बांदोडे गांव पणजेच्यान 22 किलोमीटर अंतराचेर फोंडेच्यान भीतर फर्मागुडी ह्या वाठारांत पडटा.

हे देवूळ सुमार 1413 काळांतल्यान आसा आनी देवळाच्या प्रथां संबद्दान, नंजन गोसावी प्रतीहस्त हाची गोंयचेर सत्ता आसतनाची फातराच्या फळयेचेर बरयल्ली म्हायती मेळटा.

Read more