Top

महालक्ष्मी देवूळ, बांदिवडे

महालक्ष्मी देवूळ, बांदिवडे
महालक्ष्मी देवूळ, बांदिवडे

बांदोडे वा बांदिवडे गांव साबार देवळांचे स्थळ जावन आसा आनी तातुंतलेच एक प्रशस्त आनी सोबीत देवूळ म्हळ्यार महालक्ष्मी देवीचे देवूळ. बांदोडे गांव पणजेच्यान 22 किलोमीटर अंतराचेर फोंडेच्यान भीतर फर्मागुडी ह्या वाठारांत पडटा.

हे देवूळ सुमार 1413 काळांतल्यान आसा आनी देवळाच्या प्रथां संबद्दान, नंजन गोसावी प्रतीहस्त हाची गोंयचेर सत्ता आसतनाची फातराच्या फळयेचेर बरयल्ली म्हायती मेळटा.

मात, 15व्या शेंकड्यात साश्टींतल्या कोलवा वाठारांत महालक्ष्मीचे आनीक एक देवूळ आशिल्लें. हेर हिंदू देवां प्रमाण पोर्तुगीज इन्क्वीजिशना पासून वाटोवपाक 16व्या शेंकड्यात भाविकांनी रातच्या वेळार महालक्ष्मीची म्हुर्त हांगच्यान उबारूंन व्हेली.

साफ्तो आनी फटो ह्या दोन भाविकांनी म्हुर्त ट्रंकात घालून पयली फोंडेच्या तळावली गांवात व्हेली. आयज मेरेन ह्या गांवात लोक देवीच्या पायांच्या ठशे पुजतात. कोलवेच्यान हाडील्ली म्हुर्त उपरांत बांदोडे गांवात व्हेली आनी सद्याच्या म्हुर्ती बरोबर पुजेक लायली.

म्हणून आयज देवळाच्या प्राकारांत दोन महालक्ष्मीच्यो म्हुर्ती आसात आनी ते भायर श्री रवळनाथ, श्री बाळेश्वर, श्री नारायण पुरूस आनी महालक्ष्मी देवीक कोलवेच्यान वाटोवन हाडपी साफ्तो आनी फटो हांच्योय म्हुर्ती प्राकारांत आसात.

कोलवेच्यान हाडील्ल्या दुसऱ्या महालक्ष्मीक वर्सांतल्यान फकत एक फावट म्हळ्यार रामनमी दिसा पालखी आनी रतांत बसोवन तिची मिरवणूक काडटात.

रामनमीच्या दुसरे दिसा दोनय महालक्ष्मीच्या म्हुर्तींक रथांत बसोवन व्हडली मिरवणूक काडटात. महालक्ष्मीची मुखेल म्हुर्त महाशिवरात्रीच्या दिसाय भायर काडूंन तिका रथांत बसोवन भावीक रथ खांद्यार मारूंन मिरवणूक काडटात.