Top

श्री मल्लिकार्जुन देवूळ

श्री मल्लिकार्जुन देवूळ

Tश्री मल्लिकार्जुन देवाचे पोन्ने देवूळ दक्षीण गोंयातल्या काणकोण तालुक्यांतल्या श्रीस्थळ ह्या ल्हान गांवात वसलां. श्रीस्थळ चावडी ह्या तालुकाच्या मुखेल केंद्राकडल्यान सुमार 5 किलोमीटरांचेर आसा जाल्यार पणजेच्यान सुमार 75 किलोमीटर पयस आसा.हे देवूळ निळ्या दोंगरांनी आनी पांचवेचार सैमाच्या मदीं एका देंगणांत वसला. देवळाच्या लागसार आशिल्ल्या एका फळयेचेर बरयल्ले प्रमाण हे देवूळ सुमार 200 वर्सां पोन्ने आसा.क्षत्रीय समाजांतल्या पुर्वजांनी 16व्या शेंकड्या मदीं हे देवूळ बांदील्ले अशें मानतात. 1778 वर्सां ह्या देवळाची दुरूस्ती केली.गोंयातल्या हेर खंयच्याच देवळांत पळोवंक मेळचेना अशें आकर्शक कोरातिल्ले लाकडाचे खांबे ह्या देवळाच्या वास्तू भीतर पळोवंक मेळटात. दक्षीण भारतीय राज्यांतल्यान आपयल्ल्या कुशळ कारागिरांनी हे कोरातपाचे सुंदर काम केला.

मंडपातल्या स खांबांचेर पुराणां आनी महाभारतांतले देखावे कोरांतल्यात. देवळा भीतर वतना दाराच्या दोनय वटेन द्वारपालांच्यो सुंदर कोरातिल्ल्यो म्हुर्ती आसात.हे देवूळ श्री मल्लिकार्जून देवाक ओंपला जो शिव देवाचो आनीक एक अवतार जावन आसा आनी थळावे लोक ताका अद्वत सिंहसानाधिश्वर महापती काणकोण म्हणून पाचारतात. आख्यायिका सांगता ते प्रमाण हे देवूळ वसला त्या जाग्यार शिव देवाची बऱ्याच तेंपान आपली अर्धांगिनी पार्वतीकडेन भेट जाल्ली.गोंयच्या देवळांनी जावपी जात्रां कडेन तुलना केल्यार ह्या देवाची जात्रा खूब वेगळी आनी विलक्षण आसता. उत्सवाच्या दिसा फांत्यापारार देवाच्या म्हुर्तीची मिरवणूक काडटात जी 2-3 वरां प्रवास करूंन लागीच्या किंदळबाग दर्यादेगेर पावता. दर्यादेगेर जायत्यो विधी जातात जातूंत देवाक खास न्हाण घालतात आनी ते उपरांत देवाक परत देवळांत हाडटात. ह्याच वेळार हजारांनी भाविक दर्यादेगेरेच न्हाण घेतात.वर्सुकी जात्रे सांगाताच देवळांत आनीकय जायते उत्सव जातात त्या वेळार कांय खाशेल्यो विधीपरंपरा पार पडटात.This site is registered on wpml.org as a development site.