Top

श्री मल्लिकार्जुन देवूळ

मल्लिकार्जुन देवूळ
श्री मल्लिकार्जुन देवूळ
person_ic
नामो
श्री मल्लिकार्जुन देवूळ,
काणकोण, गोवा

श्री मल्लिकार्जुन देवाचे पोन्ने देवूळ दक्षीण गोंयातल्या काणकोण तालुक्यांतल्या श्रीस्थळ ह्या ल्हान गांवात वसलां. श्रीस्थळ चावडी ह्या तालुकाच्या मुखेल केंद्राकडल्यान सुमार 5 किलोमीटरांचेर आसा जाल्यार पणजेच्यान सुमार 75 किलोमीटर पयस आसा.

Read more

अवतार पुरूस हीं खरे म्हळ्यार तीन ल्हान दैवतां जी आसाळी, खालवडे आनी भाटपाळ ह्या तीन लागसारच्या स्थळांचेर वसल्यात आनी तांची पुजा करतात. पूण वर्सातल्या एका दीसा ह्या तीनय दैवतांक रातच्या वेळार एका भव्य मिरवणुकेंन श्रीस्थळ हांगां मुखेल देवळांत व्हरतात.

हो उत्सव दोन वर्सांतल्यान एक फावट पारंपारिक शिगम्या वेळार मनयतात. दुसऱ्या वर्सा सकयल सविस्तर म्हायती दिल्लो शिश्यारान्नी हो उत्सव जाता. विरामेळ ह्या उत्सवावेळार मध्यानराती वेळार कांय वेंचून काडील्ले तरणाटे ज्यांका गडे म्हणटात, ते घरा घरांनी हातांत तलवारी घेवन धांवतात आनी तांचे फांटल्यान लोक धोल आनी हेर संगीत वाद्यां घेवन वतात.

विरामेळ उत्सवाच्या दुसऱ्या वर्सा शिश्यारान्नी हो उत्सव पारंपारीक शिगम्याच्या वेळार जाता. शिश्यारान्नी म्हळ्यार मनश्याच्या तकलेची केल्ली चूल. ह्या विस्मीत अश्या विधीं वेळार तीन मनीस आपल्यो तकल्यो एकामेकांक तेकोवन जमनीर न्हिदतात. तांदळांचे एक तपले तांच्या तकलेचेर दवरूंन मदीं उजो पेटोवन ताचेर शित रांदतात.