Top
मडगांव
मडगांव
person_ic
नामो
मडगाव, गोवा

गोंयची वेव्हारीक राजधानी म्हणून वळखुपी मडगांव शार हे साश्ट तालुको तशेंच दक्षीण गोंयची राजधानी. ताच्या स्थानाक लागून हे शार दक्षीण गोंयातल्या हेर शारांक सेवा आनी येरादारी पुरयता.

 

येरादारीन गजबजिल्ले आनी कांय सुंदर पोर्तुगीज वास्तुंचे ठिकाण आशिल्ले गोंयचे हे एक थारावीक शार. मडगांव हे गोंयचे दुसरे व्हड शार आनी गजबजिल्ले वेव्हारीक ठिकाण.

 

Read more