Top
बोंडला रान
बोंडला रान
person_ic
नामो
बोंडला वन्यजिव अभयारण्य,
उसगाव, गांजे, गोवा

38 kms from Margao is the smallest of the three wildlife sanctuaries of Goa – the Bondla Wildlife Sanctuary. More than a sanctuary, it is an ideal jungle resort, a major attraction for school going children and nature lovers.

मडगांवच्यान 38 किलोमीटर अंतराचेर गोंयातले सगळ्यांत ल्हान वन्यजीव अभयारण्य वसला- बोंडला वन्यजीव अभयारण्य. अभयारण्य म्हणचे परस हो एक योग्य असो जंगल रिसोर्ट जो शाळेंत वचपी विद्यार्थी आनी सैम मोग्यांखातीर आकर्शण थारला.

ह्या अभयारण्यातले ल्हान प्राणीसंग्रहालय, सैमीक वाठारांत आशिल्ले हरणांचे वास्तव, वनस्पत आनी गुलाबांची बाग लोकांक वर्सयभर हांगा येवपाक आकर्शीत करता.

Read more

प्राणीसंग्रहालय
ह्या ल्हानश्या प्राणीसंग्रहालयांत गोंयचे साबार प्राणी सैमीक वातावरणांत सुरक्षीत दवरील्ले पळोवंक मेळटात. ह्या जनावरांत बिबटो वाघ, शिंव, गवो रेडो, मेरूं, हरणां (चितळ, भेंकरे आदी), मगरी, सोरोप आदी प्राणी आसपावतात.

हरण सफारी बाग
भेंकरे, चितळ, मेरूं सारकेल्ली हरणां आशिल्ल्या ह्या हरण सफारी बागेंत लोकांक हरणांच्या मदीं गाडी घेवन भोंव येता.

औपचारीक बाग
प्रशस्त लॉन, विलक्षण झाडां, तरेकवार गुलाबाच्यो तरा आनी रंगरंगयाळीं फुलांची झाडां आशिल्ले हे रान म्हळ्यार हांगा येवपी लोकांखातीर एक परवणीच.

वनस्पत बाग
हांगा आशिल्ली वेगवेगळ्या तरांची वनस्पत विद्यार्थ्यांखातीर उपेगी आनी रुचीची थारता.

सैम शिक्षण केंद्र
ह्या केंद्रात साबार गजाली प्रदर्शनाक दवरल्यात ज्यो लोकांक पळोवंत तशेंच हाताळपाक मेळटात. ताकाच जोडील्ल्या वाचनालयांत खुबशी म्हायती आसा तशेंच विडीयो आनी चित्रपट लोकांच्या मागणेचेर प्रदर्शीत करतात.

पक्षी
बोंडला अभयारण्यांत शंबरा वयर पक्ष्यांच्यो जाती घर करूंन आसात. पक्षी पळोवपाच्या जाग्यांखातीर अभयारण्यातल्या अधिकाऱ्यांकडेन संपर्क सादचो.

जनावरां
साहसी आनी उमेदी लोकांखातीर हांगा खासा उंच टॉवर घाल्ले आसात ज्याचेर चडूंन तुमच्यांनी उदकाच्या जाग्यांचेर उदक पिवंक येवपी गवे रेडे, मेरूं, रान डुकर आनी हेर जनावरां पळोव येतात.

सैम मार्ग
चड उमेदी लोकांखातीर ह्यो खासा सहली आसतात जय तांका म्हायती दितात तशेंच सभोवतालचो सैम पळोवपाची संद मेळटा.

पर्यटकांक खातीर सोयिस्कर खोपींची हांगा वेवस्था आसा.

Comfortable cottages are available here for tourists.