Top

बुडबूड्या तळी (बुडबूडे येवपी पवित्र तळी)

बुडबूड्या तळी
बुडबूड्या तळी (बुडबूडे येवपी पवित्र तळी)
person_ic
नामो
ओप्पोसीट गोपीनाथ देवस्थान,
नेत्रावली प्रायमरी स्कूल कॉम्प्लेक्स कडेन ,
नेतुर्ली, गोवा ४०३७०४

नेत्रावळी(नेतुर्ली) हो ल्हानसो गांव सांगे तालुक्यांत पडटा आनी पणजेच्यान दक्षीण गोंयातल्या मडगांव आनी केपें शारांतल्यान थंय पावपाक दोन वरां लागतात. गोंयातले एक अद्वितीय आनी रहस्यमय पुरातन ठिकाण ह्या गांवात नेत्रावळी न्हंयच्या कांठार आसा.

 

नामनेची बुडबुड्या तळी जिका थळावे लोक बुडबूड तळी वा बोमाड्यांची तळी म्हणूनय वळखतात ती पवीत्र तळी ह्या गांवात आशिल्ले गोपिनाथ देवळाक जोडून आसा आनी तिच्या सरभोंवतणी व्हडले पांचवेचार आनी निळे दोंगर आनी तरेकवार झाडां आनी राय आशिल्ली रानां आसात.

 

Read more