Top
फोंडें
फोंडें
person_ic
नामो
फोंडा, गोवा

कला, संगीत, नाटक आनी कविता हांचे खातीर अंत्रुज म्हाल म्हण वळखूपी फोंडे शार श्री मंगेश, श्री नागेश, श्री गणपती, श्री रामनाथ आनी श्री म्हाळसा तशेंच श्री शांतादुर्गा अश्या साबार दैवतांच्या देवळांचेय स्थान आसा.

 

फोंडे हे गोंयचे हिंदू काळीज अशें म्हणू येता. पाच म्हत्वाच्या देवळां खातीर हे शार फामाद आसा तशेंच हांगा गोंयातली सगळ्यांत व्हडली मशिदय आसा. ही सगळी देवळां पोर्तुगिजांनी नश्ट केले उपरांत नव्यान बांदल्यात आनी ते खातीर हालिचींच कशी दिसतात. पोर्तुगिजांची मुखेल वसाहत आशिल्ले दर्यादेग वाठारांत देवळा कित्याक नात हे ते खातीर स्पश्ट जाता. फोंडे शार येरादारीच्या नदरेंतल्यानय म्हत्वाचे शार आसा.

 

Read more