Top

फर्नांडीस घर

फर्नांडीस घर
फर्नांडीस घर
person_ic
नामो
फर्नांडीस घर
चांदोर, गोवा

चांदरा आशिल्ले फर्नांडीस घर हे गोंयातले एक सगळ्यांत पोन्ने दायज घर. हांगा सारा फेर्नांडीस आनी तिचो पूत राजीव राबितो करूंन आसात. ह्या घराक रम्यतायेचो गंध येता. हिंदू परिणाम स्पश्ट जाणवपी हे मूळ घर सुमार 500 वर्सां पयली बांदिल्लें. 1821 वर्सा बांदिल्ल्या नव्या भागाचेर पोर्तुगीज परिणाम जाणवता. पयल्या माळ्याचेर सोयऱ्यांक येवकार दिवंक खासा सुवात आसा.

संपर्क करात: 2784245 ह्या घराक भेट दिवपा खातीर.