Top

पोन्नें गोंयचो वॅक्स वर्ल्ड संग्रहालय

वॅक्स वर्ल्ड संग्रहालय
पोन्नें गोंयचो वॅक्स वर्ल्ड संग्रहालय
person_ic
नामो
वॅक्स वर्ल्ड - गोंय,
गांधी चौक, पोन्नें गोंय
फोन: +91 9970126202

पोन्नें गोंयचे हे संग्रहालय भारतांतले दुसरे अशें संग्रहालय आसा. हांगचे दर एक शिल्प पॅराफिन मेणान तयार केला, केंस सैमीक वापरल्यात जाल्यार दोळे आनी दांत कृत्रीम आसात. भारतीय संस्कृताय, दायज आनी धर्मांकडेन संबंदीत 30 फामाद मनश्यांचे हांगा मनश्या येदेच मेळाचे पुतळे आसात. हांगाचे एक आकर्शण म्हळ्यार लास्ट सपर हाचे मेणाचे चित्रीकरण जे 22 फीट रुंद आनी आनी 500 किलो वजनाचे आसा. ह्या संग्रहालयांतल्या शिल्पां बद्दल हांगा आशिल्लो गायड तुमकां म्हायती दिता.

 

हांगा एक ल्हान दुकान आसा जंय तुमी जाय त्या तरेच्यो आनी आकाराच्यो मेणवाती विकत घेवंक शकतात.

 
प्रवेश शुल्क
30 रुपया आनी कॅमेरा व्हरपाक अदीक 10 रुपया.