Top

पिंटो ही रोझारियो घर

पिंटो ही रोझारियो घर
पिंटो ही रोझारियो घर
person_ic
नामो
पिंटो ही रोझारियो घर,
पर्वरी, गोवा

पणजे आनी म्हापशेच्या मदीं आशिल्ल्या ह्या घराची वास्तु पळोवचे पेक्षा ताचे भितर आशिल्ल्यो वस्तु ताची गिरेस्तकाय चड दर्शयतात. हांगच्या आलमारिंनी आशिल्ल्यो कांचेच्यो, रुप्यांच्यो, ब्ल्यु चायना आनी हस्तीदतांच्यो वस्तु पळोवपा सारक्यो आसात. ह्या घरांतल्या वस्तुंचे वर्गीकरण अजूनय जाल्ले ना. पूण तांचे प्रमाण आनी दर्जो पळयलो जाल्यार विलक्षण आसा. हांगा पोर्तुगीज तशेंच युरोपियन आनी चायनीज वस्तुंचेय दर्शन घडटा. ह्या घराचे आकर्शण म्हळ्यार ताचे जमनिचेर घाल्ले इटालियन टायल. कोरांतिल्ल्या सुंदर सोफा मुखार डच चित्रमय पड्डो आसा. हांगा आशिल्ले लव चॅर सुमार 200 वर्सां पोन्नें आसा.