Top

पाश्कोल फार्म

पाश्कोल फार्म
पाश्कोल फार्म
person_ic
नामो
पाश्कोल फार्म,
फोंडा, गोवा

मांडनी न्हंयेच्या दोंगुल्ल्यांनी खांडेपार वाठारांत वसला पाश्कोल फार्म जे आपल्या वनस्पतीच्या विवीधतायेखातीर आनी विशालतायेखातीर फामाद आसा.