Top

नौदल विमानचालन संग्रहालय

नौदल विमानचालन संग्रहालय
नौदल विमानचालन संग्रहालय
person_ic
नामो
इंडियन नेवल अविअशन संग्रहालय
बोगमोलो
वास्को गोवा
timing
timings
हे संग्रहालय सकाळी 10.00 ते सांजेच्या 5.00 वरांमेरेन उक्ते आसता मात सोमाराक बंद आसता.

भारतांतलो एकमेव नौदल विमानचालन संग्रहालय वास्को बोगमाळो रस्त्याचेर वास्को शाराच्या 6 किलोमीटर अंतराचेर वसला.

 

ऑक्टोबर 1998 वर्सा स्थापन केल्ले हे संग्रहालय आशियांतले एकमेव अशे संग्रहालय आसा. ताका जाय तशी प्रसिध्दी मेळूंक नाशिल्ल्यान घडये हांगा चडश्या लोकांनी भेट दिवंक ना आनी ते खातीर ते एकसुरे उरलां.

 

Read more