Top

नागेश लव फॉरेस्ट

नागेश लव फॉरेस्ट
नागेश लव फॉरेस्ट
person_ic
नामो
नागेश लव फॉरेस्ट,
मडगाव, गोवा ४०३६०१

नागेश लव फॉरेस्ट साश्ट तालुक्यातल्या गुडी पारोडा वाठारांत पडटा आनी सुमार 88000 चौखण मिटर जागेंत ताचो विस्तार आसा. सगळ्यांत वयलो भाग 200 मिटर उंचायेचेर आसा. दक्षीणेक फामाद चंद्रेश्वर भुतनाथ पर्वत आनी उत्तरेक कदंब राजवटिची राजधानी चांदोर वा चंद्रपुर हांचे मदीं ते वसला.

तीन किलोमीटर अंतराचेर शिव देवाचे पुरातन देवूळ तशेंच नंदीचे सांबाळून दवरिल्ले अवशेश पळोवंक मेळटात. चार किलोमीटर अंतराचेर 150 कुडींचे मिनेझीस आनी ब्रागांजा परैरा दायज घर पळोवंक मेळटा. दामोदर देवूळ णव किलोमीटर अंतराचेर आसा. साळावले बांद आनी वनस्पती उद्यान 18 किलोमिटर अंतराचेर जाल्यार कोलवा दर्यादेग 19 किलोमीटर अंतराचेर आसा. मडगांव रेल्वे स्टेशन 8 किलोमिटर अंतराचेर आसा.

चवकशी खातीर संपर्क करात:
फोन क्रमांक: +91 832 2730577
मोबायल: +91 9822121824 / +91 9881361038 / +91 9850755370
ईमेल: rajan_lotliker@rediffmail.com New Link