Top
नमाजगाह
नमाजगाह
person_ic
नामो
नमाजगाह,
फोंडा, गोवा- ४०३४०१
timing
timings
Mon-Sun : 05:00 AM - 10:00 AM
01:00 PM - 02:00 PM
04:30 PM - 08:30 PM

ही मशिद फोंडे तालुक्यांत शाराच्या पयस अश्या सोबीत वाठारांत वसल्या आनी साफा मशिदीकडल्यान सुमार दोन ते तीन किलोमीटर अंतराचेर आसा.

हो वाठार सैमीक संपत्तीन समृध्द असो वाठार आसा आनी हांगाच्यान बार्जींनी मीन भरूंन ह्यो बार्जी न्हंय मार्गान वास्कोच्या दिकेन वतना दिश्टी पडटात. उंचयाचेर सकयल पळयल्यान दिवचल शार पातळील्ले दिसता आनी पयस शिवालीक दोंगर आनी ताच्या दाव्या आनी फांटल्यान वटेन आशिल्लो खण वाठार दिसता.

Read more