Top

दुदसागर धबधबो

दुदसागर धबधबो
दुदसागर धबधबो
person_ic
नामो
दुदसागर धबधबो
सोनावली, गोवा

भव्य दुदसागर धबधबो पश्चिम घाटाच्या उंचायेर आसा आनी तो खास करून पावसाळ्यांत जेन्ना ताचो प्रावाह घसघशीत आसता तेन्ना सामको मनभुलोवणी आसता. पयससावन पळयल्यार दोंगरावेल्यान दुद पडटा अशे दिसता. हो दोळे दिपकावणी आनी मनभुलोवणी धबधबो सांगे म्हालांत आसा.

600 मीटर उंच आशिल्लो हो धबधबो गोंय – कर्नाटक शीमेर आसा आनी दर्यादेग वाठारांतल्यान येवपी कितल्याशाच भोंवणेकारांक पश्चिम घाटांवटेन आकर्शीत करता. डेक्कन पठार पार केल्या उपरांत, मांडवी न्हंयेचो उदकाचो प्रवाह उदकाचो घसघसो तयार करता आनी ताचे तीन फांटे जाता आनी ते हिरवेचार दोंगुल्लेवेल्यान पडटा.

Read more