Top

तेरेखोल किल्लो

तेरेखोल किल्लो
तेरेखोल किल्लो
person_ic
नामो
तेरेखोल किल्लो हेरिटेज हॉटेल,
तेरेखोल, गोवा

तेरेखोल न्हंयचे देगेर आशिल्ल्या तेरेखोल किल्ल्याक चडशे फावट चुकीचे पध्दतीन तिराकोल वा तिराखोल म्हण्टात. हो किल्लो गोंयांत सामको उत्तरेंत टोकार आसा. 17व्या शतकांत सावंतवाडीचो राजा महाराजा खेम सावंत भोसलेन हो किल्लो बांदिल्लो. 1764 वर्सा पुर्तुगेज वायसरॉय डॉम पॅद्रो मिंगेल दे आल्मेदान ताचेर ताबो मेळयलो. उपरांत तांणी तो परत बांदलो. पूण कायदेशीर पध्दतीन 1788 वर्सा तेरेखोलांक गोंयांत आस्पाव घेतलो.

1825 वर्सा गोंयांत जल्मलो पयलो गोंयतो वायसरॉय दो बेर्नाड पिरिस दा सिल्वान, हो किल्लो पुर्तुगेजाआड सशस्त्र बंडाखातीर वापरलो.

[read more=”Read more” less=”Read less”]

पूण हो प्रयोग तितलोसो येशस्वी जालो ना. पुर्तुगेजांनी हो किल्लो परत जिखून आपल्या ताब्यांत घेतलो तो शेवटमेरेन तांचेकडेन उरलो.

सध्या ह्या किल्ल्याचे भाग हॉटेलांत रूपांतरीत केल्यात. तेरेखोल किल्लो गोंयचो दायज म्हूण आसा. किल्ल्याच्या वाठारांत सेंट अँथनी ही शेकड्यांनी वर्सा पोन्नी इगर्ज आसा. पूण ही इगर्ज सामान्य लोकांखातीर उक्ती ना. फक्त मे म्हयन्यात जावपी वर्सुकी फेस्ताक ही इगर्ज लोकांखातीर उक्ती करतात.

किल्लो पणजेसावन 42 किलो मीटर अंतराचेर आसा. गोंयच्या सामके उत्तरेक दर्यादेगेर हो किल्लो आसा. अरबी समुद्राच्या देगेर आशिल्ल्या दोंगराचेर आनी तेरेखोल न्हंयच्या तोंडार हो किल्लो आसा.
[/read]