Top

तेरेखोल किल्लो

तेरेखोल किल्लो
तेरेखोल किल्लो

About

तेरेखोल न्हंयचे देगेर आशिल्ल्या तेरेखोल किल्ल्याक चडशे फावट चुकीचे पध्दतीन तिराकोल वा तिराखोल म्हण्टात. हो किल्लो गोंयांत सामको उत्तरेंत टोकार आसा. 17व्या शतकांत सावंतवाडीचो राजा महाराजा खेम सावंत भोसलेन हो किल्लो बांदिल्लो. 1764 वर्सा पुर्तुगेज वायसरॉय डॉम पॅद्रो मिंगेल दे आल्मेदान ताचेर ताबो मेळयलो. उपरांत तांणी तो परत बांदलो. पूण कायदेशीर पध्दतीन 1788 वर्सा तेरेखोलांक गोंयांत आस्पाव घेतलो.1825 वर्सा गोंयांत जल्मलो पयलो गोंयतो वायसरॉय दो बेर्नाड पिरिस दा सिल्वान, हो किल्लो पुर्तुगेजाआड सशस्त्र बंडाखातीर वापरलो.


This site is registered on wpml.org as a development site.