Top

तांबडी सुर्ला देवूळ

तांबडी सुर्ला देवूळ
तांबडी सुर्ला देवूळ
person_ic
नामो
तांबडी सुर्ला देवूळ,
सुर्ला, गोवा

गोंयातले सगळ्यांत पोन्नें देवूळ तांबडी सुर्ला ह्या जाग्याचेर वसला जे राजधानी पणजी शाराकडल्यान 65 किलोमीटर अंतराचेर जाल्यार मोले पोस्ट काडून शिमेकडल्यान 12 किलोमिटर अंतराचेर वसलां. तांबडी सुर्ला हो जागो रान वाठारांत वसला आनी सत्तरी तालुक्यातल्या वाळपय ह्या मुखेल शाराकडल्यान तो 22 किलोमीटर अंतराचेर आसा.

जैन पध्दतीचे वास्तुशास्त्र आशिल्ले हे देवूळ बाराव्या शेंकड्यात बांदला. ह्या देवळाच्या बांदकामा संबद्दान कांय मजेशीर मुद्दे आसात ज्याका लागून ह्या देवळाच्या मूळ उत्पत्ती संबद्दान कांय वाद निर्माण जाल्यात. ह्या देवळा कडेन वचपाक धड रस्तो ना आनी मुखेल वसती पासून हे देवूळ बरेंच पयस आसा. गोंयातल्या हेर सर्वसादाराण देवळां कडेन तुलना केली जाल्यार ह्या देवळाचो आकार बरोच ल्हान आसा. आनी निमणे म्हळ्यार ह्या देवळाचो वयलो भाग केन्ना पुराय केलोच ना.

Read more