Top

खोर्जुवे किल्लो

खोर्जुवे किल्लो

About

हो किल्लो हळदोणे गांवा लागसार म्हापशे न्हंयचे देगेर आनी पोम्बुर्पासावन 4 किलो मीटर अंतराचेर आसा. तो पुर्तुगेजांनी 1705 वर्सा बांदिल्लो.1705त बांदिल्ल्या ह्या किल्ल्याक एक काणी जोडिल्ली आसा. उरसुवा इ लांकास्ट्रे नांवांची पुर्तुगेज बायल दादल्यांच्या जगांत यशस्वी जावंक सोदताली आनी ती पुराय संवसारांत दादल्यावरी न्हेसून भोंवताली, निमणे ती हांगा जवान म्हूण न्हेसून पावली. तेन्ना तिचे गुपीत भायर फुटले आनी तिका धरून सगळे कपडे काडपाक लायिल्ले. पूण निमणे त्या बायलेन गार्डाच्या कॅप्टनाकडेन लग्न केले.