Top

क्रिश्चन आर्ट संग्रहालय, पोन्नें गोंय

क्रिश्चन आर्ट संग्रहालय, पोन्नें गोंय
क्रिश्चन आर्ट संग्रहालय, पोन्नें गोंय

About

आशिया खंडातलो एकमेव क्रिश्चन आर्ट संग्रहालय पयली मडगांव लागसरच्या राशोल हांगच्या राशोल सेमिनारीत आशिल्लो. मात पयस आशिल्ल्यान पर्यटकां मदीं तो लोकप्रीय जावंक पावलो ना.गोंयचे सांस्कृतीक दायज आनी इतिहास गिरेस्त करपी हे संग्रहालय 1994 वर्सा पोर्तुगालच्या केलुस्ट गल्बेंटायन फांवडेशन आनी भारतीय राष्ट्रीय कला आनी सांस्कृतीक दायज ट्रस्ट, नवी दिल्ली हांच्या तंत्रिकी आनी आर्थीक आदारान स्थापन केल्लो.हे संग्रहालय आता पोन्नें गोंय हांगा पोन्न्या जागतीक दायज स्मारकां लागसार सांता मोनीका कोनवेंटाच्या आवारांत हालयलां.ह्या संग्रहालयांत गोंयच्या कांय वेगळ्या आनी विशीश्ट अश्या चर्चींतल्या कलेचे नमुने आसात.गोंयातल्या चर्चींचे उपक्रम वाडले तशें थंयची मागणी पुरोवपाक हिंदू शिल्पकारांक कामाक लावन तांणी म्हुर्त्यो, सजावट तशेंच हेर सामुग्री तयार केली.
संग्रहालयाच्या तळ मजल्याचो आंवाठ 350 चौखण मिटर आसा. ताका एक माळीय आसा जी सुमार 150 चौखण मिटर वाठाराची आसा. ह्या संग्रहालयांत कांय सुंदर अश्यो शिल्पकृती आसात. हातूंत एक पाणकोळी (पॅलिकन) तबक आसा ज्यातूंत खाण दवरतात. हो पक्षी जे तरेन दुश्काळाच्या वेळार ऐफले हड्डे फोडून आपल्या रक्तान आपल्या भुरग्यांची भूक भागयता ताची याद ही शिल्पकृती करता. पवित्र धर्मसंस्कार हे मनशाच्या उध्दाराचे खाण आसा अशेंच कितें तरी ही शिल्पकृती सांगपाक सोदता कांय दिसता.