Top

क्रिश्चन आर्ट संग्रहालय, पोन्नें गोंय

क्रिश्चन आर्ट संग्रहालय, पोन्नें गोंय
क्रिश्चन आर्ट संग्रहालय, पोन्नें गोंय
person_ic
नामो
ख्रिस्ती आर्ट संग्रहालय ,
गोवा वेल्हा , गोवा
timing
timings
हे संग्रहालय दर दिसा सकाळी 9.30 ते सांजे 5 वरांमेरेन उक्ते आसता.

आशिया खंडातलो एकमेव क्रिश्चन आर्ट संग्रहालय पयली मडगांव लागसरच्या राशोल हांगच्या राशोल सेमिनारीत आशिल्लो. मात पयस आशिल्ल्यान पर्यटकां मदीं तो लोकप्रीय जावंक पावलो ना.

 

गोंयचे सांस्कृतीक दायज आनी इतिहास गिरेस्त करपी हे संग्रहालय 1994 वर्सा पोर्तुगालच्या केलुस्ट गल्बेंटायन फांवडेशन आनी भारतीय राष्ट्रीय कला आनी सांस्कृतीक दायज ट्रस्ट, नवी दिल्ली हांच्या तंत्रिकी आनी आर्थीक आदारान स्थापन केल्लो.

 

[read more=”Read more” less=”Read less”]

 

हे संग्रहालय आता पोन्नें गोंय हांगा पोन्न्या जागतीक दायज स्मारकां लागसार सांता मोनीका कोनवेंटाच्या आवारांत हालयलां.

 

ह्या संग्रहालयांत गोंयच्या कांय वेगळ्या आनी विशीश्ट अश्या चर्चींतल्या कलेचे नमुने आसात.

 

गोंयातल्या चर्चींचे उपक्रम वाडले तशें थंयची मागणी पुरोवपाक हिंदू शिल्पकारांक कामाक लावन तांणी म्हुर्त्यो, सजावट तशेंच हेर सामुग्री तयार केली.

 

संग्रहालयाच्या तळ मजल्याचो आंवाठ 350 चौखण मिटर आसा. ताका एक माळीय आसा जी सुमार 150 चौखण मिटर वाठाराची आसा. ह्या संग्रहालयांत कांय सुंदर अश्यो शिल्पकृती आसात. हातूंत एक पाणकोळी (पॅलिकन) तबक आसा ज्यातूंत खाण दवरतात. हो पक्षी जे तरेन दुश्काळाच्या वेळार ऐफले हड्डे फोडून आपल्या रक्तान आपल्या भुरग्यांची भूक भागयता ताची याद ही शिल्पकृती करता. पवित्र धर्मसंस्कार हे मनशाच्या उध्दाराचे खाण आसा अशेंच कितें तरी ही शिल्पकृती सांगपाक सोदता कांय दिसता.

 

ह्या संग्रहांत भांगराच्यो तशेंच किंमती रत्नांच्यो माळो आनी हेर वस्तु आसात. सँट फ्रांसीस झेवियर एका रुपेरी फळयेचेर तशेंच रुपेरी काशीच्या फलकाचेर दाखयला. म्हुर्त्यांचे मुकूट आनी हेर धार्मीक वस्तुय रुप्यान केल्ल्यो आसात.

 

संग्रहालयांत कांय सुंदर अश्यो हस्तीदंताच्यो वस्तु आसात. मुक्तीदाता जिझसाक आपल्या कळपाक पळोवपी राखणो म्हणून चित्रीत करता. तो चिंतेस्त प्रक्रियेंत खडपांच्या दोंगराचेर बसता.

 

ताचे सकयल नाचपी बागडपी मेंढरा, एक उदकाचे कारंजे आसा आनी मुखावेल्या गुहेंत सँट मेरी मॅगदालिन आसा असो देखावो धर्मग्रंथ शिकप्या मुखार उबो रावता.
[/read]