Top

क्रिश्चन आर्ट संग्रहालय, पोन्नें गोंय

क्रिश्चन आर्ट संग्रहालय, पोन्नें गोंय
क्रिश्चन आर्ट संग्रहालय, पोन्नें गोंय
person_ic
नामो
ख्रिस्ती आर्ट संग्रहालय ,
गोवा वेल्हा , गोवा
timing
timings
हे संग्रहालय दर दिसा सकाळी 9.30 ते सांजे 5 वरांमेरेन उक्ते आसता.

आशिया खंडातलो एकमेव क्रिश्चन आर्ट संग्रहालय पयली मडगांव लागसरच्या राशोल हांगच्या राशोल सेमिनारीत आशिल्लो. मात पयस आशिल्ल्यान पर्यटकां मदीं तो लोकप्रीय जावंक पावलो ना.

 

गोंयचे सांस्कृतीक दायज आनी इतिहास गिरेस्त करपी हे संग्रहालय 1994 वर्सा पोर्तुगालच्या केलुस्ट गल्बेंटायन फांवडेशन आनी भारतीय राष्ट्रीय कला आनी सांस्कृतीक दायज ट्रस्ट, नवी दिल्ली हांच्या तंत्रिकी आनी आर्थीक आदारान स्थापन केल्लो.

 

Read more