Top

कोलवाळे किल्ल्याचे अवशेश

कोलवाळे किल्ल्याचे अवशेश
कोलवाळे किल्ल्याचे अवशेश

About

बार्देशाच्या उत्तरेंत बार्देश न्हंयच्या दाव्या देगेर 1681 वर्सा हो किल्लो बांदिल्लो. मराठा आनी भोसलेन हल्लो केलो जाल्यार तांकां तोंड दिवपाक म्हूण आल्वोर न्यायालयान हो किल्लो बांदिल्लो.1739 वर्सा मराठानी ताचेर ताबो मेळयलो आनी उपरांत 13 जून 1741 ह्या दिसा लौरिकल मारकीसान ताचेर परत ताबो मेळयलो. तातूंत रेजिमॅन्टासयत ल्हान सैन्य त्याच वेळार दवरिल्ली.1841 वर्सा रेजिमॅन्ट काडून म्हापशा धाडिल्ली जाल्यार दुर्लक्ष केल्ल्या किल्ल्याची वाट लागली आनी आतां ताचे कांय अवशेश मेळटात.