Top
कुलासो घर
कुलासो घर
person_ic
नामो
कुलासो घर,
मांडवी न्हय कडेन, गोवा

मांडवी न्हंयच्या मुखार वसला हे घर. उदकाच्या स्त्रोताक लागी आशिल्ले हे एकमेव गोंयातले दायज घर. हाच्यो वण्टी तांबड्या रंगाच्यो आसात ज्यो गोंयच्या वण्टींच्या पारंपारीक तीन रंगापैकी आसात. हेर दोन रंग आसात धवो जो पोर्तुगीजी आसा जाल्यार जांबळो तो भारतीय आसा.