Top

काब दे राम किल्लो

काब दे राम किल्लो
काब दे राम किल्लो
person_ic
नामो
काब दे राम किल्लो
कोला, गोवा

काणकोण म्हालांत आशिल्ल्या ह्या किल्ल्याक रामायणातलो नायक रामाच्या नांवांवेल्यान काब दे राम नांव दवरलां. अयोध्येतल्यान वनवासाक अज्ञातवासांत आसतना राम ताची घरकान्न सीनेवांगडा हांगा राविल्लो. हे सुवातीर पुर्तुगेज येवचे पयलीं किललेशेच शेकड्या आदीसावन किल्लो उबारिल्लो. 1763 वर्सा पुर्तुगेजांनी थंय येवन थळाव्या हिंदु राजाकडल्यान हो किल्लो जिखलो.

उपरांत रोखडेच पुर्तुगेजांनी थंय आपलो गड उबारलो, पूण सध्या ताची वायट परिस्थिती जाल्या. आतां थंय कोसळिल्ल्या घरांचे फातर आनी अवशेश उरल्यात. पुर्तुगेजांनी वापरिल्ले कळमेल्ले तोफ थंय उरल्ल्यात. 1955 वर्सा मेरेन हो किल्लो बंदखण म्हूण वापरताले, आतां थंय आशिल्ली एकूच इमारत म्हळ्यार सरकारी निरिक्षण चौकी उरल्या. हे चौकीचेर दर्याविज्ञान शास्त्र संस्थेचे कांय विज्ञानीक केन्नाय रावपाक येतात.

Read more