Top

काबो राज निवास (राज भवन)

काबो राज निवास (राज भवन)
काबो राज निवास (राज भवन)
person_ic
नामो
काबो राज निवास,
राज भवन, पणजी, गोवा

काबो किल्लो पणजेसावन 9 किलो मीटर अंतराचेर दोनापावला वाठारांत आरबी दर्याच्या तोकार आसा. 1540 वर्सा पुर्तुगेजांनी हो किल्लो गोंय बंदराच्या प्रवेशाचेर नदर दवरपाखातीर बांदिल्लो.

1540 वर्सा पुर्तुगेजांनी ह्या वाठारांत किल्लो बांदपाचे थारायले आनी संरक्षण रणनितीचो भाग आशिल्ली इगर्ज हांगा बांदली. उपरांत तांणी किल्लो बांदलो आनी इगर्जेक कॉन्वॅन्ट केली.

Read more