Top

आदिल शाह राजवाडो

आदिल शाह राजवाडो
आदिल शाह राजवाडो
person_ic
नामो
आदिल शाह राजवाडो
अवनिदा डोम जोआओ दि कॅरस्तो,
पाटो कॉलनी, पणजी गोवा

वसहात काळावेले थाराविक अशे बांदकाम दिसले तरीय सचिवालय म्हणून वळखतात ती पणजेची सगळ्यांत पोन्नी स्थिर आशिल्ली इमारत जी मूळांत बिजापूरचे मुस्लीम राजा युसूफ अदिल शाह हांणी 1500च्या काळांत बांदिल्ली.

 

हो खरो म्हळ्यार अदिल शाहचो गिमाळो महाल तशेंच किल्लो आशिल्लो आनी तातूंत आशिल्ल्या 55 तोफ आनी मिठाच्या उदकाच्या खंदकाखातीर तो ताच्या संरक्षणाचो मुखेल भाग आशिल्लो.

 

Read more