Top

अनंताचे देवूळ

अनंताचे देवूळ
अनंताचे देवूळ
person_ic
नामो
अनंताचे देवूळ,
सवोई-वेरे, फोंडा, गोवा

गोंय राज्यांतले एकमेव अनंताचे देवूळ आशिल्ली सुवात म्हळ्यार फोंडे म्हालांतलो सावय वेरे हो ल्हान गांव. पणजी राजधानी कडल्यान सुमार 45 किलोमीटर पयस हे देवूळ वसलां.

गोंयातल्या हेर देवळांच्या विपरीत ह्या देवळाक नळ्यांचे छप्पर आसा आनी कळस ना. देवळाच्यो वण्टीय कसल्याच प्लास्टरिंगा विणे आसात. पूण भितरली सुवात भायल्या सुवातीपेक्षा विभीन्न आसा. सगळ्या लाकडी कोरांतील्ले भाग इंद्रधोणुच्यो सातय रंगांनी पितारील्ले आसात.

Read more