Top

अनंताचे देवूळ

अनंताचे देवूळ
अनंताचे देवूळ

गोंय राज्यांतले एकमेव अनंताचे देवूळ आशिल्ली सुवात म्हळ्यार फोंडे म्हालांतलो सावय वेरे हो ल्हान गांव. पणजी राजधानी कडल्यान सुमार 45 किलोमीटर पयस हे देवूळ वसलां.

गोंयातल्या हेर देवळांच्या विपरीत ह्या देवळाक नळ्यांचे छप्पर आसा आनी कळस ना. देवळाच्यो वण्टीय कसल्याच प्लास्टरिंगा विणे आसात. पूण भितरली सुवात भायल्या सुवातीपेक्षा विभीन्न आसा. सगळ्या लाकडी कोरांतील्ले भाग इंद्रधोणुच्यो सातय रंगांनी पितारील्ले आसात.

अनंताचे देवूळ विष्णु देवाक अर्पीत केला जो अनंत म्हळ्यार भुजंग अवतारांत हांगा दिसता. ह्या देवळाच्या मूळ बांदणी संबद्दान म्हायती नासली तरीय हे देवूळ बरेंच पोन्ने आशिल्ल्याचे समजता. सद्याची वास्तू 1923त बांदील्ली आनी ताच्या खांब्यांचेर लाकडी कोरांतील्ले काम तशेंच रुप्याचो वर्क आसा.

हांगां देवाची म्हुर्त काळ्यां फातरांत आसा आनी विष्णु देव अनंतशय्येंत आसा. (न्हिदपाची एक अवस्था जंय देवाची तकली शेशनागाच्या अनेक तकलेंचेर विसव घेता आनी शेशनाग आपल्या फण्याची सत्री करूंन देवाच्या तकलेवयर दवरता). गोंयातले हे एकमेव देवूळ जय विष्णु देव ह्या अवस्थेंत दाखयला.

देवळाच्या प्राकारांत शांतादुर्गा, कामिनी, नारायण आनी ग्रामपुरूसांची हेर देवळां आसात.

देवळांत जायते उत्सव मनयतात ज्यातूंत शिबीकोत्सव जंय भावीक अनंत देवाक पालखेंत दवरूंन देवळां भोंवतणी भोंवडायतात हो उत्सव खास आसा.This site is registered on wpml.org as a development site.