Top

अत्रेय वेदीक फार्म

अत्रेय वेदीक फार्म

About

पश्चिमी घाटाच्या पायाकडेन मोले वाठारांत आशिल्ले अत्रेय वेदीक फार्म म्हळ्यार पर्यावरणीय पर्यटनाच्या नदरेंतल्यान केल्लो एक सुंदर यत्न. पर्यावरण आंदोलक निर्मला सावंत हांणी हे स्थापन केला जी आमची धर्तरी फाल्याखातीर पांचवीचार दवरपाच्या हावेसान वावुरता. 36 एकर वाठार आशिल्ले हे फार्म सिल्वान रान, देवरायो, ट्रोपिकल बागो, ओर्चार्ड, वखदी वनस्पती, माड आनी माडयो, वन्यजिव संपत्ती आनी पक्षी तशेंच हॉटेल आनी यादिस्तीक दुकानान नतला. ते शिवाय हांगा फुलपाखरांचे घरय आसा.