Top

उदकां स्त्रोत खात्या विशी

सपन

गोंय राज्यांतल्या उदकां स्त्रोताचो बरे तरेन वापर करपाखातीर आनी हो मोलादीक स्त्रोत फुडाराखातीर वाटोवन दवरपाखातीर उदकां स्त्रोत नियंत्रीत करप, वापरप, जपप आनी नियमीत करप.

ध्येय

पारंपारीक आनी नवीन तंत्रगिन्यानाचो मिश्रण करून सांठवण तयार करप, ताचो बरे तरेन वापर करप, हो स्त्रोत वाटोवपाखातीर परिणामकारक नियामक यंत्रणेचेर विचार करप आनी उदकाच्या बेफामपणापसून पर्यावरण आनी जिवीताचे रक्षण करपाचेर विचार करप.

आदल्या भौशीक बांदकाम खात्याच्या पुनर्निमाणा उपरांत, २५ जुन १९८१ ह्या दिसा काडिल्ले ७/१७/१/८० WET ह्या सरकाराच्या अधिसुचोवणेप्रमाण शिंपणावळ खाते स्थापन केल्ले आनी १ जुलय १९८१ सावन स्वतंत्र खाते म्हूण कार्यरत जाली. शिंपणावळ खाते सकयल दिल्ल्या गजाली सांबाळता १) मुखेल आनी मध्य शिंपणावळ कामा २) ल्हान शिंपणावळ कामा ३) समान क्षेत्रांच्या लाव वाठाराची उदरगत ४) हुंवाराचेर नियंत्रण, दर्या धुपा आड आनी गटाराचें काम आनी ५) दोंगुल्ल्या वा अस्तंत घाट उदरगत कार्यावळी (एचएडीपी / डब्लुजीडीपी) खाला ल्हान शिंपणावळ कामा. हेर कामांनी उदकां स्त्रोताचे संरक्षण, पाणलोट उदरगत आनी घरगुती आनी उद्देगीक वापराखातीर उदकां स्त्रोताची उदरगत करप हांचो आस्पाव आसा. पुराय गोंय राज्य ताच्या अधिकार क्षेत्रांत येता. १२ डिसेंबर २००० ह्या दिसा सरकारी अधिसुचोवणी क्रमांक २३/१/८७/GA & D (i) काडून खात्याचे नां बदलून उदकां स्त्रोत खाते केलें.

Read More
person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री प्रमोद बदामी
मुखेल अभियंत्रक - उदकां स्त्रोत खाते
person_ic
नामो
सिंचाई भवन,
पुलिस स्टेशन कडेन,
अल्टो-पर्वरी, गोंय
person_ic
दूरध्वनी
०८३२ २४१३०४३
०८३२ २४१२०४७
person_ic
फॅक्स
०८३२ २४१३०४६
person_ic
ईमेल
ce[hyhen]wrd[dot]goa[at]nic[dot]in