Top

उदकां स्त्रोत खात्या विशी

सपन

गोंय राज्यांतल्या उदकां स्त्रोताचो बरे तरेन वापर करपाखातीर आनी हो मोलादीक स्त्रोत फुडाराखातीर वाटोवन दवरपाखातीर उदकां स्त्रोत नियंत्रीत करप, वापरप, जपप आनी नियमीत करप.

ध्येय

पारंपारीक आनी नवीन तंत्रगिन्यानाचो मिश्रण करून सांठवण तयार करप, ताचो बरे तरेन वापर करप, हो स्त्रोत वाटोवपाखातीर परिणामकारक नियामक यंत्रणेचेर विचार करप आनी उदकाच्या बेफामपणापसून पर्यावरण आनी जिवीताचे रक्षण करपाचेर विचार करप.

आदल्या भौशीक बांदकाम खात्याच्या पुनर्निमाणा उपरांत, 25 जुन 1981 ह्या दिसा काडिल्ले 7/17/1/80 WET ह्या सरकाराच्या अधिसुचोवणेप्रमाण शिंपणावळ खाते स्थापन केल्ले आनी 1 जुलय 1981 सावन स्वतंत्र खाते म्हूण कार्यरत जाली. शिंपणावळ खाते सकयल दिल्ल्या गजाली सांबाळता 1) मुखेल आनी मध्य शिंपणावळ कामा 2) ल्हान शिंपणावळ कामा 3) समान क्षेत्रांच्या लाव वाठाराची उदरगत 4) हुंवाराचेर नियंत्रण, दर्या धुपा आड आनी गटाराचें काम आनी 5) दोंगुल्ल्या वा अस्तंत घाट उदरगत कार्यावळी (एचएडीपी / डब्लुजीडीपी) खाला ल्हान शिंपणावळ कामा. हेर कामांनी उदकां स्त्रोताचे संरक्षण, पाणलोट उदरगत आनी घरगुती आनी उद्देगीक वापराखातीर उदकां स्त्रोताची उदरगत करप हांचो आस्पाव आसा. पुराय गोंय राज्य ताच्या अधिकार क्षेत्रांत येता. 12 डिसेंबर 2000 ह्या दिसा सरकारी अधिसुचोवणी क्रमांक 23/1/87/GA & D (i) काडून खात्याचे नां बदलून उदकां स्त्रोत खाते केलें.

मुखेल अभियंतो (उदकां स्त्रोत) खात्याचे मुखेलपण हाताळटा आनी ताचे मुख्यालय पणजी-गोंय हांगां आसा. 1) मुलभूतआनी पुरवणी नेम 2) केंद्रीय नागरी सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण आनी आव्हान) नेम आनी 3) अर्थीक वीज नेम शिश्टमंडळ ह्या खाला ते खात्याचे मुखेल म्हूण घोशीत जाल्यात. खात्याच्या अधिकार क्षेत्रा अंतर्गत कामांचे परिणामकारक प्रशासन आनी सर्वसाधारण तशेंच वेवसायीक नियंत्रणाखातीर मुखेल अभियंतो सरकाराकडेन जबाबदार आसतलो आनी खात्याच्या संदर्भातल्या सगळ्या मुद्द्यांचेर मुखेल वेवसायीक सल्लागार आसतलो. लेखा वेवस्थापन आनी पयशांचे वांटप, स्टोराची कस्टडी संदर्भात नेमांचे सक्तीन पालन करप आनी लेखा सुपूर्द करप ह्या खात्याच्या कर्तव्याविशी हिशोब अधिकाऱ्याबरोबर तो समवर्ती नियंत्रण हाताळटा आनी तो अधिकारांकलागून अतिरिक्त सचीव म्हूण घोशीत जाता.

आपल्या नियंत्रणाखाला येवपी कामांखातीर आनी अनुदान चालू दवरप, ज्या कामांखातीर अनुदान मेळ्ळा ते त्या कामांखातीर पुरायपणान वापरता काय ना ते तपासपाखातीर खर्चाचेर देखरेख दवरपाक मुखेल अभियंत्यांक वर्सुकी अर्थसंकल्प अदमासाची स्थिती तयार करची पडटली. सर्वसाधारण निरिक्षण आनी शिंपणावळ कामां आनी हेर स्त्रोतांतल्यान मेळिल्ले येणावळीचें मुल्यांकन करपाचे नियंत्रण मुखेल अभियंत्याकडेन आसतले आनी तांणी मान्यतायेखातीर त्या पुराय वर्सांत आवश्यक अदमास तयार करूंक जाय आनी काळजीपुर्वक प्रगतीचो आडावो घेवंक जाय.

गोंय सरकारान विधानसभा कायद्यावरवीं गोंय तिळारी शिंपणावळ उदरगत म्हामंडळ घडयला. मुजती भितर तिळारी शिंपणावळ प्रकल्पाचें काम बेगीनात बेगीन पुराय करूंक स्त्रोतांखातीर खासा तरतूद करपाखातीर गोंय तिळारी शिंपणावळ उदरगत म्हामंडळ कायदो (1999 वर्साचे गोंय कायदो 6) केला.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
सुब्राई त नाडकर्णी
मुखेल अभियंत्रक - उदकां स्त्रोत खाते
person_ic
नामो
उदकां स्त्रोत खाते,
जुंता हावज,
पणजी-गोंय
person_ic
दूरध्वनी
+९१ ८३२ २२२४३३९
+९१ ८३२ २२२३५०६
person_ic
फॅक्स
+९१ ८३२ २२२३५०६
person_ic
ईमेल
Profile Pic
PIO
Surveyor of Works


address
Matters pertaining to Office of the Circle - II, WRD
O/o Superintending Engineer, Circle - III,WRD,
Karaswada, Mapusa, Goa
contact details
pio_contact_icon
+91 832 2257521
Profile Pic
PIO
Surveyor of Works


address
Matters pertaining to Office of the Addl. Chief Engineer (Madei)
Addl. Chief Engineer (Madei)
WRD, Sinchai Bhawan,
Nr. Police Station,
Alto-Porvorim, Goa
contact details
pio_contact_icon
+91 832 2412955
Profile Pic
PIO
Surveyor of Works


address
Matters pertaining to Office of the Addl. Chief Engineer (Irrigation Project), WRD
O/o Superintending Engineer,
WRD, Sinchai Bhawan,
Nr. Police Station,
Alto-Porvorim, Goa
contact details
pio_contact_icon
+91 832 2411517
Profile Pic
PIO
Special Land Acquisition Officer(South)


address
Matters pertaining to Land Acquisition (South), WRD.
WRD,Rawanfond, Margao, Goa
contact details
pio_contact_icon
+91 832 2759454
Profile Pic
PIO
Special Land Acquisition Officer(North)


address
Matters pertaining to Land Acquisition (North), WRD.
WRD, Karaswada, Mapusa, Goa
contact details
pio_contact_icon
+91 832 2257833
Profile Pic
PIO
Senior Hydrogeologist


address
Matters pertaining to Hydrogeological Data Circle - I, WRD.
WRD, Data Center, Sinchai Bhawan,
Nr. Police Station, Alto-Porvorim, Goa
contact details
pio_contact_icon
+91 832 2412497
Profile Pic
PIO
Executive Engineer


address
Matters pertaining to office of the Executive Engineer, Works Division XIV, WRD
Works Division XIV,WRD,
Rawanfond, Margao, Goa
contact details
pio_contact_icon
+91 832 2759207
Profile Pic
PIO
Executive Engineer


address
Matters pertaining to office of the Executive Engineer, Works Division XIII, WRD.
Works Division XIII,WRD,
Rawanfond, Margao, Goa
contact details
pio_contact_icon
+91 832 2759455
Profile Pic
PIO
Executive Engineer


address
Matters pertaining to office of the Executive Engineer, Works Division XII, WRD.
Works Division XII,WRD,
Rawanfond, Margao, Goa
contact details
pio_contact_icon
+91 832 2759888
Profile Pic
PIO
Executive Engineer


address
Matters pertaining to office of the Executive Engineer, Works Division XI, WRD.
Works Division XI,WRD,
Rawanfond, Margao, Goa
contact details
pio_contact_icon
+91 832 2765108
Profile Pic
PIO
Executive Engineer


address
Matters pertaining to Office of the Executive Engineer, Works Division II, WRD.
Works Division II, WRD,
Rawanfond, Margao, Goa
contact details
pio_contact_icon
+91 832 2765039
Profile Pic
PIO
Executive Engineer


address
Matters pertaining to Office of the Executive Engineer, Works Division VII, WRD
Works Division - VII,WRD,
Dhargal, Pernem, Goa
contact details
pio_contact_icon
+91 832 2240695
Profile Pic
PIO
Executive Engineer


address
Matters pertaining to office of the the Executive Engineer Works Division - VIII,WRD.
Works Division - VIII,WRD,
Karaswada, Mapusa, Goa
contact details
pio_contact_icon
+91 832 2257265
Profile Pic
PIO
Executive Engineer


address
Matters pertaining to Office of the Executive Engineer, Works Division VI, WRD
Works Division - VI,WRD,
Bicholim, Goa
contact details
pio_contact_icon
+91 832 2361375
Profile Pic
PIO
Engineering Officer


address
Matters pertaining to Office of the Engineering Section, WRD
O/o Chief Engineer,
WRD, Sinchai Bhawan,
Nr. Police Station, Alto-Porvorim, Goa
contact details
pio_contact_icon
+91 832 2417048
Profile Pic
PIO
Deputy Director of Administration


address
Matters pertaining to administration section of WRD.
O/o Chief Engineer, Central Planning Organization,
WRD, Sinchai Bhawan,
Nr. Police Station, Alto-Porvorim, Goa
contact details
pio_contact_icon
+91 832 2413043
Profile Pic
PIO
Assistant Surveyor of Works


address
Matters pertaining to Office of the Circle - IV, WRD.
O/o Superintending Engineer, Circle – IV,
WRD,Rawanfond, Margao ,Goa
contact details
pio_contact_icon
+91 832 2257521
Profile Pic
PIO
Assistant Accounts Officer


address
Matters pertaining to accounts section of WRD.
O/o Chief Engineer,
WRD, Sinchai Bhawan,
Nr. Police Station,
Alto-Porvorim, Goa
contact details
pio_contact_icon
+91 9420690038
Profile Pic
First Appellate Authority
Superintending Engineer
Central Planning Organasation


address
AppealsComplaints under RTI Act 2005, of Entire Goa for WRD
Water Resources Department,
Sinchai Bhawan,
Nr. Police Station,
Alto, Porvorim, Goa
contact details
pio_contact_icon
+91 832 2417044

For more details :Right To Information New Link

For more details :Right To Information New Link