Top

उदकां स्त्रोत खात्या विशी

सपन

गोंय राज्यांतल्या उदकां स्त्रोताचो बरे तरेन वापर करपाखातीर आनी हो मोलादीक स्त्रोत फुडाराखातीर वाटोवन दवरपाखातीर उदकां स्त्रोत नियंत्रीत करप, वापरप, जपप आनी नियमीत करप.

ध्येय

पारंपारीक आनी नवीन तंत्रगिन्यानाचो मिश्रण करून सांठवण तयार करप, ताचो बरे तरेन वापर करप, हो स्त्रोत वाटोवपाखातीर परिणामकारक नियामक यंत्रणेचेर विचार करप आनी उदकाच्या बेफामपणापसून पर्यावरण आनी जिवीताचे रक्षण करपाचेर विचार करप.

आदल्या भौशीक बांदकाम खात्याच्या पुनर्निमाणा उपरांत, २५ जुन १९८१ ह्या दिसा काडिल्ले ७/१७/१/८० WET ह्या सरकाराच्या अधिसुचोवणेप्रमाण शिंपणावळ खाते स्थापन केल्ले आनी १ जुलय १९८१ सावन स्वतंत्र खाते म्हूण कार्यरत जाली. शिंपणावळ खाते सकयल दिल्ल्या गजाली सांबाळता १) मुखेल आनी मध्य शिंपणावळ कामा २) ल्हान शिंपणावळ कामा ३) समान क्षेत्रांच्या लाव वाठाराची उदरगत ४) हुंवाराचेर नियंत्रण, दर्या धुपा आड आनी गटाराचें काम आनी ५) दोंगुल्ल्या वा अस्तंत घाट उदरगत कार्यावळी (एचएडीपी / डब्लुजीडीपी) खाला ल्हान शिंपणावळ कामा. हेर कामांनी उदकां स्त्रोताचे संरक्षण, पाणलोट उदरगत आनी घरगुती आनी उद्देगीक वापराखातीर उदकां स्त्रोताची उदरगत करप हांचो आस्पाव आसा. पुराय गोंय राज्य ताच्या अधिकार क्षेत्रांत येता. १२ डिसेंबर २००० ह्या दिसा सरकारी अधिसुचोवणी क्रमांक २३/१/८७/GA & D (i) काडून खात्याचे नां बदलून उदकां स्त्रोत खाते केलें.

मुखेल अभियंतो (उदकां स्त्रोत) खात्याचे मुखेलपण हाताळटा आनी ताचे मुख्यालय पणजी-गोंय हांगां आसा. १) मुलभूतआनी पुरवणी नेम २) केंद्रीय नागरी सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण आनी आव्हान) नेम आनी ३) अर्थीक वीज नेम शिश्टमंडळ ह्या खाला ते खात्याचे मुखेल म्हूण घोशीत जाल्यात. खात्याच्या अधिकार क्षेत्रा अंतर्गत कामांचे परिणामकारक प्रशासन आनी सर्वसाधारण तशेंच वेवसायीक नियंत्रणाखातीर मुखेल अभियंतो सरकाराकडेन जबाबदार आसतलो आनी खात्याच्या संदर्भातल्या सगळ्या मुद्द्यांचेर मुखेल वेवसायीक सल्लागार आसतलो. लेखा वेवस्थापन आनी पयशांचे वांटप, स्टोराची कस्टडी संदर्भात नेमांचे सक्तीन पालन करप आनी लेखा सुपूर्द करप ह्या खात्याच्या कर्तव्याविशी हिशोब अधिकाऱ्याबरोबर तो समवर्ती नियंत्रण हाताळटा आनी तो अधिकारांकलागून अतिरिक्त सचीव म्हूण घोशीत जाता.

आपल्या नियंत्रणाखाला येवपी कामांखातीर आनी अनुदान चालू दवरप, ज्या कामांखातीर अनुदान मेळ्ळा ते त्या कामांखातीर पुरायपणान वापरता काय ना ते तपासपाखातीर खर्चाचेर देखरेख दवरपाक मुखेल अभियंत्यांक वर्सुकी अर्थसंकल्प अदमासाची स्थिती तयार करची पडटली. सर्वसाधारण निरिक्षण आनी शिंपणावळ कामां आनी हेर स्त्रोतांतल्यान मेळिल्ले येणावळीचें मुल्यांकन करपाचे नियंत्रण मुखेल अभियंत्याकडेन आसतले आनी तांणी मान्यतायेखातीर त्या पुराय वर्सांत आवश्यक अदमास तयार करूंक जाय आनी काळजीपुर्वक प्रगतीचो आडावो घेवंक जाय.

गोंय सरकारान विधानसभा कायद्यावरवीं गोंय तिळारी शिंपणावळ उदरगत म्हामंडळ घडयला. मुजती भितर तिळारी शिंपणावळ प्रकल्पाचें काम बेगीनात बेगीन पुराय करूंक स्त्रोतांखातीर खासा तरतूद करपाखातीर गोंय तिळारी शिंपणावळ उदरगत म्हामंडळ कायदो (१९९९ वर्साचे गोंय कायदो ६) केला.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री श्रीकांत पाटील
मुखेल अभियंत्रक - उदकां स्त्रोत खाते
person_ic
नामो
सिंचाई भवन,
पुलिस स्टेशन कडेन,
अल्टो-पर्वरी, गोंय
person_ic
दूरध्वनी
+९१ ८३२ २४१२०४७
person_ic
फॅक्स
+९१ ८३२ २४१३०४६
Profile Pic
भौशीक म्हायती अधिकारी
कामांचो सर्वेक्षक


address
अधीक्षक अभियंता,
मंडळ - III, डब्ल्यूआरडी,
करसवाडा, मापुसा, गोयं
contact details
pio_contact_icon
+91 832 2257521
Profile Pic
भौशीक म्हायती अधिकारी
कामांचो सर्वेक्षक


address
मुख्य अभियंता (मादेई)
सिंचाई भवन,
पुलिस स्टेशन कडेन,
अल्टो-पर्वरी, गोंय
contact details
pio_contact_icon
+91 832 2412955
Profile Pic
भौशीक म्हायती अधिकारी
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
O/o अधीक्षक अभियंता,
सिंचाई भवन,
पुलिस स्टेशन कडेन,
अल्टो-पर्वरी, गोंय
contact details
pio_contact_icon
+91 832 2411517
Profile Pic
भौशीक म्हायती अधिकारी
विशेष भुंयसंपादन अधिकारी (दक्षिण)


address
डब्ल्यूआरडी, रावणफंड, मार्गगाव, गोवा
contact details
pio_contact_icon
+91 832 2759454
Profile Pic
भौशीक म्हायती अधिकारी
विशेष भुंयसंपादन अधिकारी (उत्तर


address
डब्ल्यूआरडी, करसवाडा, मापुसा, गोवा
contact details
pio_contact_icon
+91 832 2257833
Profile Pic
भौशीक म्हायती अधिकारी
ज्येष्ठ जलविज्ञानी


address
सिंचाई भवन,
पुलिस स्टेशन कडेन,
अल्टो-पर्वरी, गोंय
contact details
pio_contact_icon
+91 832 2412497
Profile Pic
भौशीक म्हायती अधिकारी
कार्यकारी अभियंता


address
बांदकाम खात्याविशीं XIV,
डब्ल्यूआरडी,
रावणफंड, मार्गगाव, गोवा
contact details
pio_contact_icon
+91 832 2759207
Profile Pic
भौशीक म्हायती अधिकारी
कार्यकारी अभियंता


address
बांदकाम खात्याविशीं XIII,
डब्ल्यूआरडी,
रावणफंड, मार्गगाव, गोवा
contact details
pio_contact_icon
+91 832 2759455
Profile Pic
भौशीक म्हायती अधिकारी
कार्यकारी अभियंता


address
बांदकाम खात्याविशीं XII,
डब्ल्यूआरडी,
रावणफंड, मार्गगाव, गोवा
contact details
pio_contact_icon
+91 832 2759888
Profile Pic
भौशीक म्हायती अधिकारी
कार्यकारी अभियंता


address
बांदकाम खात्याविशीं XI,
डब्ल्यूआरडी,
रावणफंड, मार्गगाव, गोवा
contact details
pio_contact_icon
+91 832 2765108
Profile Pic
भौशीक म्हायती अधिकारी
कार्यकारी अभियंता


address
बांदकाम खात्याविशीं II,
डब्ल्यूआरडी,
रावणफंड, मार्गगाव, गोवा
contact details
pio_contact_icon
+91 832 2765039
Profile Pic
भौशीक म्हायती अधिकारी
कार्यकारी अभियंता


address
बांदकाम खात्याविशीं - VII,
डब्ल्यूआरडी,
धारगल, पेरनेम, गोवा
contact details
pio_contact_icon
+91 832 2240695
Profile Pic
भौशीक म्हायती अधिकारी
कार्यकारी अभियंता


address
बांदकाम खात्याविशीं - VIII,
डब्ल्यूआरडी,
करसवाडा, मापुसा, गोवा
contact details
pio_contact_icon
+91 832 2257265
Profile Pic
भौशीक म्हायती अधिकारी
कार्यकारी अभियंता


address
बांदकाम खात्याविशीं - VI,
डब्ल्यूआरडी, बिचोलिम, गोवा
contact details
pio_contact_icon
+91 832 2361375
Profile Pic
भौशीक म्हायती अधिकारी
अभियांत्रिकी अधिकारी


address
O/o मुख्य अभियंता,
डब्ल्यूआरडी, WRD, सिंचाई भवन,
पुलिस स्टेशन कडेन,
अल्टो-पर्वरी, गोंय
contact details
pio_contact_icon
+91 832 2417048
Profile Pic
भौशीक म्हायती अधिकारी
प्रशासन उपसंचालक


address
O/o मुख्य अभियंता, केंद्रीय नियोजन संस्था,
डब्ल्यूआरडी, सिंचाई भवन,
पुलिस स्टेशन कडेन,
अल्टो-पर्वरी, गोंय
contact details
pio_contact_icon
+91 832 2413043
Profile Pic
भौशीक म्हायती अधिकारी
सहाय्यक बांदकाम अधीक्षक


address
O/o अधीक्षक अभियंता, मंडळ - IV,
डब्ल्यूआरडी, रावणफोंड, मार्गगाव, गोवा
contact details
pio_contact_icon
+91 832 2257521
Profile Pic
भौशीक म्हायती अधिकारी
सहाय्यक लेखा अधिकारी


address
O/o मुख्य अभियंता,
डब्ल्यूआरडी, सिंचाई भवन,
पुलिस स्टेशन कडेन,
अल्टो-पर्वरी, गोंय
contact details
pio_contact_icon
+91 9420690038
Profile Pic
पयले अपिलीय प्राधिकरण
अधीक्षक अभियंता
केंद्रीय नियोजन संघटना


address
उदकां स्त्रोत खात्या विशी,
सिंचाई भवन,
पुलिस स्टेशन कडेन,
अल्टो-पर्वरी, गोंय
contact details
pio_contact_icon
+91 832 2417044

For more details :Right To Information New Link

आनीक पळोवपा खातर : हंगा क्लीक करात

दुसरो राष्ट्रीय उदकाचो पुरस्कार २०१९
English (1182 KB) download

आनीक पळोवपा खातर : हंगा क्लीक करात