Top

म्हायती आनी प्रसिध्दी खात्याविशीं

गोंय सरकाराचें म्हायती आनी प्रसिध्दी खातें सरकाराच्या धोरणां आनी कार्यावळी विशीं छापील, इलेक्ट्रोनीक आनी पारंपारीक प्रसारमाध्यमांतल्यान म्हायती पातळायता.

हे खातें येवजण्यो आनी धोरणांचो प्रसार करता ज्याका लागून सरकार आनी भौसा मदी चड आनी बरी समजीकाय जावंक पावता. सरकार आनी मिडीया मदी संवाद सादपाचे कामय हे खाते करता आनी ताका लागून सरकाराच्यो कल्याण येवजण्यो लोकांच्या दारां मेरेन पावोवपाक फावो ती पावलां उबारपाक मेळटात.

म्हायती आनी प्रसिध्दी खाते संचालकाच्या मुखेलपणाखाला येता आनी ताका जोड संचालक आदार करता जो कार्यालयाचो मुखेली आसता. खात्याभीतर दोन म्हायती अधिकारी आसतात जे जायरातीं, चित्रपट, क्षेत्रीय प्रसार आदींचे काम पळयतात. दक्षीण गोंयातल्यो प्रसिध्दीच्यो गरजो पुरोवपाक मडगांवां खात्याचे एक उप कार्यालय आसा.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री यन यस नवती
संचालक
person_ic
नामो
तिसरो माळो, उद्योग भवन,
पणजी, तिसवाडी, गोंय - 403 001
person_ic
दूरध्वनी
०८३२ २२२३१५७
०८३२ २२२६०४७
person_ic
फॅक्स
०८३२ २२२४२११
person_ic
ईमेल
Profile Pic
सार्वजनिक माहिती अधिकारी / माहिती अधिकारी


address
तिसरो माळो, उद्योग भवन,
पणजी, तिसवाडी, गोंय - 403 001
contact details
pio_contact_icon
+91 832 2223157
+91 832 2226047
pio_fax_icon
+91 832 2224211
Profile Pic
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी / संचालक


address
तिसरो माळो, उद्योग भवन,
पणजी, तिसवाडी, गोंय - 403 001
contact details
pio_contact_icon
+91 832 2223157
+91 832 2226047
pio_fax_icon
+91 832 2224211


For more details : Right To Information New Link

Accreditated Media Persons List
English (162 KB)  download