Top

वेवसायीक कर खात्याविशीं

वेवसायीक कर खातें गोंय मुल्य संवर्धीत कर/गोंय विक्री कर, केंद्रीय विक्री कर, निवास स्थानाचेर गोंय सुखसाधन कर, थळाव्या भागांत माल हाडपाखातीर प्रवेश कर आनी गोंय मनरिजवण कर कायद्याखाला कर महसुल लागू करप आनी एकठांय करपाचे काम करता.

योग्य नियंत्रण आनी प्रशासनाखातीर गोंय राज्य सात विभागीय कार्यालयांनी वांटून घाला ज्यातूंत पणजी, म्हापशें, दिवचल, फोंडे, मडगांव, वास्को आनी कुडचडें हांचो आसपाव आसा. पुराय कर प्रशासन पणजेच्या मुखेल कार्यालयांतल्यान नियंत्रीत आनी निरीक्षीत जाता.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री. हेमंत कुमार, आयएस (एजीएमयूटी: २०१३)
राज्य कर आयुक्त
person_ic
नामो
गोंय राज्य कर भवन , जुने आय.पी.यच.बी कडेन, अल्तिन, पणजी, गोंय
person_ic
दूरध्वनी
०८३२२२९२२५/२२२९४३०
person_ic
फॅक्स
+९१ ८३२ २२२५०३२
+९१ ८३२ २४२२३०५
person_ic
ईमेल
comm[hyphen]ctax[dot]goa[at]nic[dot]in

NAME/DESIGNATION
ड्रा स्नेहल पी.एन. गोलतेकर
ADDRESS
सी आनी डी विंग, तिसरी मजली ओशिया कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, लागीं एसजीपीडीए बाजार कॉम्प्लेक्स, मडगांव गोंय
CONTACT DETAILS
pio_email_icon
adcomm[hyphen]south[at]gov[dot]in
pio_contact_icon
०८३२२७१२०२५

NAME/DESIGNATION
श्रीमती. अंकिता कामत
ADDRESS
गोंय राज्य कार भवन, जुने आयपीएचबी कॉम्प्लेक्स, मुख्य निवडणूक कार्यालयाकडेन,आल्तिन , पणजी-गोंय .
CONTACT DETAILS
pio_email_icon
pan[hyphen]ctax[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
०८३२२२२५५९२

NAME/DESIGNATION
श्री. नरेश गावडे
ADDRESS
सी आनी डी विंग, तिसरी मजली ओशिया कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, लागीं एसजीपीडीए बाजार कॉम्प्लेक्स, मडगांव गोंय
CONTACT DETAILS
pio_email_icon
mar[hyphen]ctax[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
०८३२२७१२०२५

NAME/DESIGNATION
श्री. गौरीश खेडेकर
ADDRESS
पहिली आनी दुसरी मजली , अबू बकर प्लाझा, वैलो बाजार, फोंडा गोवा ४०३४०१
CONTACT DETAILS
pio_email_icon
pon[hyphen]ctax[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
(०८३२)२३१२१४५/२३१८८०१

NAME/DESIGNATION
श्री.मेलविन फालेरो
ADDRESS
सरकार कॉम्प्लेक्स, बार्देश बाजारच्या फाटीं , मापसा गोंय
CONTACT DETAILS
pio_email_icon
map[hyphen]ctax[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
(०८३२)२२६४२५४/२२६६६८३

NAME/DESIGNATION
श्री. सिद्धेश शेटकर
ADDRESS
चवथी आनी पांचवी माजली , कर्मा पॉईंट, क्र. भाजी बाझार , वास्को गोंय
CONTACT DETAILS
pio_email_icon
vas[hyphen]ctax[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
(०८३२)२५०१२४३/२५००२४०

NAME/DESIGNATION
श्री. गजानन भोसले
ADDRESS
पहिली मजली , कोटेश्वर रेसिडेन्सी बिल्डिंग, पेट्रोल पम्पाकडेन ,डिचोली गोवा.
CONTACT DETAILS
pio_email_icon
bic[hyphen]ctax[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
(०८३२)२३६२२३५/२३६२२२२

NAME/DESIGNATION
श्री. कल्पेश आर.आमोनकर
ADDRESS
जॅक क्रुझमन अपार्टमेंट, दत्तमंदिर कडेन ,घर क्रमांक .१८७, चंभभट,आमोना,केपें,गोंय
CONTACT DETAILS
pio_email_icon
cur[hyphen]ctax[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
(०८३२)२६६२६९०/२६६३१७३

NAME/DESIGNATION
श्रीमती. प्रीती मांद्रेकर
ADDRESS
व्यावसायिक कर कार्यालय, भगवती देवळाकडेन, मौसवाडा, पेडण्या,गोंय .
CONTACT DETAILS
pio_email_icon
per[hyphen]ctax[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
(०८३२)२२०१०११/२२०१०१२
Name/Designation
श्रीमती. अलिशा वागळे
सहाय्यक भौशीक माहिती अधिकारी / राज्य कर अधिकारी


address
गोंय राज्य कार भवन, जुने आयपीएचबी कॉम्प्लेक्स, मुख्य निवडणूक कार्यालयाकडेन ,आल्तिन , पणजी-गोंय
contact details
pio_email_icon
alisha [hyphen]ctax[dot]goa[at]gov[dot]in
pio_contact_icon
०८३२२२९२२५/२२२९४३०
Name/Designation
श्रीमती. जीना अन्स
सहाय्यक भौशीक माहिती अधिकारी / राज्य कर अधिकारी


address
गोंय राज्य कार भवन, जुने आयपीएचबी कॉम्प्लेक्स, मुख्य निवडणूक कार्यालयाकडेन ,आल्तिन , पणजी-गोंय
contact details
pio_email_icon
gina [hyphen]ctax[dot]goa[at]gov[dot]in
pio_contact_icon
०८३२२२९२२५/२२२९४३०
Name/Designation
राज्य कर आयुक्त
प्रथम अ‍ॅपलेट प्राधिकरण / राज्य जन माहिती अधिकारी


address
वेवसायीक कर आयुक्त,
विक्रीकर भवन, एम जी रस्तो,
पणजी, गोंय
contact details
pio_email_icon
comm[hyphen]ctax[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २२२५०३२
+९१ ८३२ २४२२३०५

For more details : Right To Information New Link

पळोवपा खातीर हंगा क्लीक करात:ऑर्डस आनी परिपत्रकां

आनीक माहिती खातर :हंगा क्लीक करात New Link