Top

पशुसंवर्धन आनी पशुचिकीत्सा खात्याविशीं

ध्येय / दृश्टीकोण

पशुधनाक भलायकेच्या नदरेंतल्यान सुरक्षा दिवप, तांचे तशेंच राज्यांतल्या कोंबयांचे उत्पादन वाडोवप ही मुखेल जबाबदारी पशुसंवर्धन आनी पशुचिकीत्सा खात्या कडेन सुपूर्द केल्ली आसा. दुधाच्या उत्पादनातय मुखेल भुमीका निभयतना हे खातें दुध उत्पादकांक संगठीत क्षेत्रांतल्यान उत्तेजन दिता. मात निमणे ध्येय राज्यातले दूध, मांस आनी कोंबयांची सुधारणां करूंन समाजीक आनी आर्थीक परिस्थिती सुदारप हे आसा.

संक्षीप्त ईतिहास आनी फांटभुंय

पशुसंवर्धन आनी पशुचिकीत्सा खातें हे शेती आनी पशुसंवर्धन विभाग आशिल्ले जोड खातें आशिल्लें. पशुसंवर्धन आनी दुध उत्पादनाची गरज वाडली तशें ह्या खात्याचे स्वतंत्र अस्तित्व आनी कार्य लक्षांत आयलें.
खात्याचे फुडारपण संचालक (पशुसंवर्धन आनी पशुचिकीत्सा) करता. पशुधनाक भलायकेच्या नदरेंतल्यान सुरक्षा दिवप, तांचे तशेंच राज्यांतल्या कोंबयांचे उत्पादन वाडोवप ही मुखेल जबाबदारी पशुसंवर्धन आनी पशुचिकीत्सा खात्या कडेन आसतनाच. दुधाच्या उत्पादनात स्वावलंबता मेळोवपाचे मुखेल काम खात्याकडेन आसा.


Read More
person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री प्रसाद जी व्हॉल्वोयकार
संचालक (पशुसंवर्धन आनी पशुचिकीत्सा), पशुसंवर्धन आनी पशुचिकीत्सा
person_ic
नामो
पशुसंवर्धन आनी पशुचिकीत्सा खातें,
पशुसंवर्धन भवन, पाटो,
पणजी, गोंय
person_ic
दूरध्वनी
०८३२-२४३७२४५
person_ic
फॅक्स
०८३२ २४३७४४१
person_ic
ईमेल
dir[hyphen]ahvs[dot]goa[at]nic[dot]in