Top

स्थलविवरण कोश विभागाविशीं

गोंय स्थळवर्णन कोश १९७० वर्सा स्थापन केल्लो. तो स्थळवर्णनकोशाची तशेंच सुटके झुजार्‍यांच्या खटल्यांची ‘गोंयचे स्वातंत्र चळवळीच्या इतिहासा खातीर स्रोत मजकूर’ हाचे खाला एकठावणी आनी प्रकाशन हाचें काम करता.

ह्या खात्याचीं प्रकाशनां ज्युन्ता हावस, तिसरें लिफ्ट, चवथो मजलो, पणजी-गोंय हे सुवातेर आशिल्ल्या गोंय स्थळवर्णनकोशाचे कचेरेंत विक्रेक आसात.

कामाची वेळ ः सोमार ते शुक्रार – सकाळी ९.३० ते दनपरां १३.१५ आनी दनपरां १४.०० ते १७.४५ .

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री बालाजी शेनवी
कार्यकारी संपादक
person_ic
नामो
जुंता घर, तिसरी लिफ्ट, ४ थो माळो
पणजी,गोंय
person_ic
दूरध्वनी
०८३२ २२२६३०२
person_ic
ईमेल
eed[hyphen]gaz[dot]goa[at]gov[dot]in