Top

सरकारी म्हाविद्यालय, सांखळी

म्हाविद्यालय विशाल पांचवेचार आनी प्रसन्न अशा जाग्यार उबारलां. तें तशें सत्तरी आनी दिवचल ह्या गोंयच्या दोन म्हत्वाच्या तालुक्यांच्या सांध्यार आशिल्ल्यान म्हाविद्यालय लागीं लागीं १०० गांवांतल्या भुरग्यांची उच्च शिक्षणाची गरज पुराय करता. म्हाविद्यालयाक गांवगिऱ्या आनी शारी, निरोगी आनी नाजूक मिश्रणाचें आगळें वैशिष्ट्याचें वरदान मेळ्ळां. साधारण १०० वांगड्याचो कर्मचारी वर्ग म्हाविद्यालयाच्यो शैक्षणीक आनी प्रशासकीय गरजो भागयता जाल्यार ह्या तीन विद्याशाखांच्या म्हाविद्यालयांत विशय/विशय-युतीची भरपूर विविधताय ताच्या वागड्यांच्या दिश्टीकोनांत वेगळेपण आनी गिरेस्तकाय हांची भर घालता. मूळ हें म्हाविद्यालय स्थापन जालां ताचो जागो आनी उद्देश मतींत घेतलो जाल्यार यत्न सातत्यान शिक्षणाच्या आधुनीक प्रवाहा वांगडा रावपाचे आसात. प्राकारांत पुराय नेटवर्क आसा आनी शिक्षणाचे प्रक्रियेंत म्हायती आनी संगणक तंत्रज्ञान (सीआयटी) वापरपाच्यो सोयी आसात. तेभायर बरें वाचपघर आनी प्रयोगशाळेच्यो सोयी आसात. म्हाविद्यालय व्यापक क्रमीक आनी पाठ्यक्रमा भायल्या कार्यावळींतल्यान शारीरिक,बौद्धीक आनी नैतीक क्षमतेंत अष्टतांसी उदरगत घडोवन हाडूंक झटटा.

ह्या शिक्षण संस्थेंतलीं तीन वर्सां भुरग्याक बऱ्या आनी आगळ्या व्यक्तीमत्वाचो कोणतरी घडोवपाची हमी दिता.

हें म्हाविद्यालय गोवा विद्यापीठान प्रदान केल्ल्या कला बॅचलर (बी.ए.), विज्ञान बॅचलर (बी.एससी) वाणिज्य बॅचलर (बी.कॉम) पदव्यां खातीर अभ्यासक्रम चलयता. वर्सांच्या पदवी कार्यक्रमांत अर्दवर्सुकी सत्राची पद्धत चलता आनी दर शैक्षणीक वर्स दोन अर्दवर्सुकी सत्राचें आसता. गोवा बोर्डाचे उच्च माध्यमीकशाळा प्रमाणपत्राचे निकाल जाले उपरांत रोखडेच पयल्या वर्साच्या वर्गाक प्रवेश सुरू जाता. खंयच्याच अभ्यासक्रमाक शैक्षणीक वर्स सुरू जाले उपरांत एका म्हयन्यान प्रवेश दिवप जायना. छात्रांक फी भरपाचे बी आनी तांच्या गोवा विद्यापीठांतल्या नांवनोंदणीच्या अटींचेर तात्पुरतो प्रवेश मेळटलो.

जे छात्र आनीक खंयच्याय मान्यताप्राप्त बोर्डाची तत्सम परिक्षा पास जाल्यात तांकांय बी गोवा विद्यापीठाचें पात्रतायेचें अस्थयी प्रमाणपत्र सादर करतगच तात्पुरतो प्रवेश मेळूंक शकता. तांचो प्रवेश फकत निबंधकाकडल्यान अंतीम पात्रतायेचें प्रमाणपत्र सादर केले उपरांत स्थायी जाता.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
डॉ.गर्वासिओ मेंडेस
प्राचार्य- सरकारी म्हाविद्यालय, सांखळी
person_ic
नामो
सरकारी कला ,
विज्ञान आनी वाणिज्य म्हाविद्यालय,
सांखळी, गोंय
person_ic
दूरध्वनी
+९१ ८३२ २३६४२७१
person_ic
फॅक्स
+९१ ८३२ २३६४२७१

आनीक पळोवपा खातर : हांगा क्लिक करा

Profile Pic
डॉ जेर्वसिओ मेंडीस
पयले अपिलीय प्राधिकरण / प्राचार्य


address
सरकारी महाविद्यालय,
कला, विज्ञान व वाणिज्य, साखळी - गोंय
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २३६४२७१
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २३६४२७१
Profile Pic
सुनीता काणेकर
सार्वजनिक भौशीक अधिकारी / सहयोगी प्राध्यापक


address
सरकारी महाविद्यालय,
कला, विज्ञान व वाणिज्य, साखळी - गोंय
contact details
pio_contact_icon
९९२३८००९११
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २३६४२७१
Profile Pic
श्री सिमा काणेकर
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी
मुखेल कारकून


address
सरकारी महाविद्यालय,
कला, विज्ञान व वाणिज्य, साखळी - गोंय
contact details
pio_contact_icon
९६५७९९१३२६
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २३६४२७१

For more details : Right To Information New Link