Top

सरकारी म्हाविद्यालय, खांडोळा

खांडोळा, माशेल बी.ए, बी.एससी आनी बी.कॉम पदवी अभ्यासक्रमामेरेन व्हरपी पदविपूर्व शिक्षण दिता. ह्या म्हाविद्यालयाकडेन उच्च गुणवत्ता ,बांधीलकी आशिल्ले आनी उच्च प्रतीची कार्यक्षमता आशिल्ले आसात. प्रशासकीय क्रर्मचारी वर्ग लेगीत खूबच परिश्रमी आसा. हें म्हाविद्यालय गोवा विद्यापीठाच्या परिक्षांनी सदांच अत्युत्तम निकाल राखीत आयलां. ह्या म्हाविद्यालयान गेल्ल्या वर्सांनी पदवीधर तयार केल्यात जे भायले जगांत उपेगी आसात आनी जायतेजाण आज समाजांत जापसालदारकेची सुवात सांबाळटात आनी विशेशतज्ञतायेच्या विंगड विंगड मळार समाजाच्या भल्या खातीर वेवसायीक म्हण योगदान दितात.

खांडोळा, माशेल (म्हाविद्यालय) तांच्या विद्यार्थ्यांक खूबच बरी क्रीडा सवलत दिता तेभायर वर्गांत अति उत्तम व्यख्यानां, जशें वाचपघरांत पुस्तकांचो समृद्ध संग्रह, व्यायाम शाळेंत तंदरुस्तीचीं उपकरणां, मैदानी खेळांते प्रशक्षण, कला सादरीकरणांत प्रशिक्षण, व्यक्तिमत्व विकास, समुपदेश, भौसांत उलोवप, संगणक प्रयोगशाळा, उपहारगृह, एन.एस.एस. घटक बी तांच्या सर्वागीण विकासाखातीर पुरयता.

खांडोळा, माशेलाक खात्री आसा कीं ह्या संस्थेंत प्रवेश घेवपाचें भाग्य ज्याका मेळ्ळें त्या प्रत्येक विद्यर्थ्याची जीण म्हाविद्यालयान सुधारल्या. आमी नैतिकतेचे उच्च मानक, राष्ट्रप्रेम, तर्कबुद्द आनी कर्तव्याची भावना आनी शिकपाची ओढ रुजोवन समाजांत पुसून वचचोना असो ठसो सोडला.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
डॉ पूर्णाकाला सामंत
प्राचार्य (अधिकारी) - सरकारी म्हाविद्यालय,खांडोळा
person_ic
नामो
खांडोळा, माशेल, गोंय
person_ic
दूरध्वनी
+९१ ८३२ २२८८३६९
person_ic
फॅक्स
+९१ ८३२ २२८७७१८

पळोवपा खातीर हंगा क्लीक करात: सरकारी म्हाविद्यालय, खांडोळा New Link

31वो वर्सुकी दीस सुवाळो
कोंकणी (61 KB) download
जातीय सलोखा अभियान सप्ताह मनयलो
English (1.78MB) download
Profile Pic
श्रीमती वासंती मराठे
सहाय्यक जन माहिती अधिकारी / प्रमुख लिपिक


address
सरकारी महाविद्यालय, खांडोळा ,
खांडोळा, माशेल - गोंय
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २२८७७१८
+९१ ८३२ २२८८३६९
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २२८७७१८
Profile Pic
डॉ. सीमा रथ
भौशीक माहिती अधिकारी/सहयोगी प्राध्यापक


address
सरकारी महाविद्यालय, खांडोळा ,
खांडोळा, माशेल - गोंय
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २२८७७१८
+९१ ८३२ २२८८३६९
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २२८७७१८
Profile Pic
डॉ पूर्णाकाला सामंत
पयले अपिलीय प्राधिकरण / प्राचार्य


address
सरकारी महाविद्यालय, खांडोळा ,
खांडोळा, माशेल -गोवा
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २२८७७१८
+९१ ८३२ २२८८३६९
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २२८७७१८

For more details : Right To Information New Link