Top

सरकारी म्हाविद्यालय, केपें

हें म्हाविद्यालय गोंय विद्यापीठाकडेन संलग्न आसा आनी यूजीसी कायदो, १९५६ अंतर्गतच्या कलम 2(एफ) आनी 12(बी) खाला युनिव्हर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (यू.जी.सी.), नवी दिल्ली वरवीं ताका मान्यताय मेळिल्ली आसा. म्हाविद्यालयाची, गोंय सरकारावरवीं वेवस्थापीत एक सल्लागार समिती आसा. प्राचार्य हे म्हाविद्यालयाचे मुखेल कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) आसात.

कला, विज्ञान आनी वाणिज्य सरकारी म्हाविद्यालय, केपें हाका एनएएसीन मार्च २०१६ त 3.23 सीजीपीए गुणांसयत, ‘ए’ दरजो दिला.

ह्या यशासयत, सरकारी म्हाविद्यालय, केपें आतां गोंयांतल्या म्हाविद्यालयांनी 3र्‍या क्रमांकाचेर आसा आनी गोंयच्या सरकारी म्हाविद्यालयांमदीं तेंगशेवयली सुवात घेता.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
डॉ . जोयदिप भट्टाचार्जी
प्राचार्य- सरकारी म्हाविद्यालय, केपें
person_ic
नामो
केपें, गोंय
person_ic
दूरध्वनी
+९१ ९२८४६२५५४३
person_ic
ईमेल
govtcollegequepem[at]gmail[dot]com