Top

सरकारी पॉलीटेक्नीक, दिवचल

शिक्षणीक संस्थेविशीं

दिवचलचें सरकारी पॉलीटेक्नीक १९९२ वर्सासावन एक स्वतंत्र संस्था म्हण कार्यान्वीत जाली. ताचे आदीं खाण अभियांत्रिकीचो विभाग पणजेच्या सरकारी पॉलीटेक्निकाची शाखा म्हण दिवचले कार्य करतालो. आतां ही मयें, दिवचलच्या विस्तीर्ण आनी सोबीत आवारासैत बऱ्या साधनसुविधांनी युक्त एक अग्रगामी शिक्षण संस्था जाल्या.

मंडळाची मोख

तंत्रज्ञांक गोंय राज्याच्यो गरजो भागोवंक आनी सामान्यपणान देशाचे जापसालदार नागरीक जावंक पदविका प्रमाण पत्रांखातीर, प्रशिक्षीत करप.

पदविका कार्यक्रम

 

शिक्षण संस्था तीन वर्सांच्या कालावधीचे चार/ पांच अभ्यासक्रम दिता. देखीक

 

  • नागरी अभियांत्रिकींत पदविका
  • यांत्रिकी अभियांत्रिकींत पदविका
  • इलेक्ट्रॉनीक आनी संचार अभियांत्रिकींत पदविका
  • खण अभियांत्रिकींत पदविका
  • विद्युत अभियांत्रिकींत पदविका
person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री.सुभाष पी. बोरकार
प्राचार्य
person_ic
नामो
सरकारी पॉलीटेक्नीक
मयें, दिवचल, गोंय
person_ic
दूरध्वनी
०८३२ २३६१२३५
person_ic
फॅक्स
०८३२ २३६१२३५
person_ic
ईमेल
principalgpbicholim[at]gmail[dot]com