Top

संग्रहालयां विशीं

गोंय राज्याक व्हड इतिहासीक आनी सांस्कृतीक परंपरा आसा. गोंयच्या इतिहास आनी संस्कृतीच्या साबार स्वरूपांचे दर्शन घडोवपा खातीर, गोंयचे आदले दायज, कलात्मक वस्तू, सांस्कृतीक म्हत्वाचे वस्तू सांबाळूक आनी तिगोवपाक, तशेंच आदले इतिहासीक आनी गोंयच्या सांस्कृतीचेर उजवाड घालप, आनी ताच्या प्रदर्शना खातीर गोंय राज्य संग्रहालयाची थापूणक केल्या.

राज्याच्या संग्रहालयांत सद्याक बऱ्यापैकी व्होडल्या प्रमाणांत वस्तुंचो संग्रह आसून तो दिसान दीस वाडत आसा.

गोंय संग्रहालयांचो ह्या प्रकारांत संग्रह आसा:

 

 • धर्मीक वस्तू आनी देखावे
 • गोंयातलो छापखान्याचो ईतिहास
 • लॉटरी मशीनां
 • निसर्गीक दायज
 • सांस्कृतीक अभ्यासशास्त्र
 • आधुनीक काळातली कला
 • ख्रिचन कलाकृती
 • श्री. एस. के. बॅनर्जी आनी श्री. गौरी बॅनर्जीच्यो कलाकृती
 • मिनेझीस ब्रागांझा संस्था
 • पर्यटन आनी उदरगत
 • फर्नीचर
 • भुगर्भशास्त्र
 • शिल्पकला
 • गोंयचे मुक्ती झुंज
 • हेर प्रदर्शन
 • नाणी आनी हेर धातुशास्त्र
person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्रीमती राधा भावे
संचालक, संग्रहालय संचालनालय
person_ic
नामो
ईडीसी संकुल,
पाटो, पणजी,
गोंय - ४०३००१
person_ic
दूरध्वनी
+९१ ८३२ २४३८००६
+९१ ८३२ २४३७३०६

आनीक पळोवपा खातर : हंगा क्लीक करात

आनीक पळोवपा खातर : हंगा क्लीक करात

Profile Pic
श्री सचिन ब. बांदोडकर
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
संग्रहालय संचालनालय
ईडीसी संकुल,
पाटो, पणजी,
गोंय - ४०३००१
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २४३८००६
Profile Pic
श्री झिलू र. शेट्ये
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
संग्रहालय संचालनालय
ईडीसी संकुल,
पाटो, पणजी,
गोंय - ४०३००१
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २४३८००६
Profile Pic
श्रीमती. राधा र भावे
संचालक
पयले अपिलीय प्राधिकरण


address
संग्रहालय संचालनालय
ईडीसी संकुल,
पाटो, पणजी,
गोंय - ४०३००१
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २४३७३०६

For more details : Right To Information New Link