Top

विज्ञान आनी तंत्रज्ञान आनी कोयर व्यवस्थापन विभाग

विज्ञान, तंत्रज्ञान आनी पर्यावरण खात्याची (डीएसटी अँड ई) थापणूक १९८३ वर्सां पणजेंत सचीवालय प्रशासकीय खाते म्हूण जाली, आनी सद्याक (१९९७पसून), राजधानी शार पणजीसावन १२ किमी आशिल्ल्या साळगांवां (बार्देश) आधुनीक इमारतींत आसा.

हे खाते संचालक पळयता. हो संचालक सरकाराचो आदलो-अधिकारी, जोड सचीवय आसता. विज्ञानाची लोकप्रियता वाडोवपाक, पर्यावरणाखातीर जागृताय, राज्याखातीर म्हत्वाचे विज्ञान आनी तंत्रज्ञानाच्या (एस अँड टी) प्रकल्पांक उर्बा दिवप, अपारंपारीक उर्जा कार्यावळीं, रिमोट सेंसींग तंत्रज्ञानाच्यो कार्यावळी, आनी “पर्यावरण राखण /प्रदुशण नियंत्रण” कायद्यांक लागू करपाखातीर जाय त्यो येवजणों लागू करपाचे काम खाते करतां.

  • गोंय राज्य प्रदुशण नियंत्रण मंडळ (जीएसपीसीबी).
  • गोंय दर्यादेग वाठार वेवस्थापन अधिकारणी (जीसीझेडएमए).
  • गोंय राज्य जैवीक विविधता मंडळ (जीएसबीबी).
  • गोंय राज्य विज्ञान आनी तंत्रज्ञान मंडळ (जीएससीएसअँडटी).
  • गोंय उर्जा उदरगत एजंसी (जीईडीए).
  • गोंय पर्यावरण संरक्षण मंडळ (जीईपीसी).
Read More
person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री लेविन्सन जे मार्टीन्स
संचालक
person_ic
नामो
विज्ञान आनी तंत्रज्ञान आनी कोयर व्यवस्थापन,
पयलो माळो, पंडित दीनदयाळ उपाध्याय भवन,
पुंडलिक देवस्थानच्या फाटल्यान, संजय स्कूलकडे,
पोरव्होरिम, बार्देझ -गोवा
person_ic
दूरध्वनी
०८३२ २४०६५८१/ २४१६५८३/ २४१६५८४
person_ic
फॅक्स
०८३२ २४०७१७६
person_ic
ईमेल
dir[hyphen]ste[dot]goa[at]nic[dot]in