Top

विज्ञान आनी तंत्रज्ञान खात्याविशीं म्हायती

विज्ञान, तंत्रज्ञान आनी पर्यावरण खात्याची (डीएसटी अँड ई) थापणूक १९८३ वर्सां पणजेंत सचीवालय प्रशासकीय खाते म्हूण जाली, आनी सद्याक (१९९७पसून), राजधानी शार पणजीसावन १२ किमी आशिल्ल्या साळगांवां (बार्देश) आधुनीक इमारतींत आसा.

हे खाते संचालक पळयता. हो संचालक सरकाराचो आदलो-अधिकारी, जोड सचीवय आसता. विज्ञानाची लोकप्रियता वाडोवपाक, पर्यावरणाखातीर जागृताय, राज्याखातीर म्हत्वाचे विज्ञान आनी तंत्रज्ञानाच्या (एस अँड टी) प्रकल्पांक उर्बा दिवप, अपारंपारीक उर्जा कार्यावळीं, रिमोट सेंसींग तंत्रज्ञानाच्यो कार्यावळी, आनी “पर्यावरण राखण /प्रदुशण नियंत्रण” कायद्यांक लागू करपाखातीर जाय त्यो येवजणों लागू करपाचे काम खाते करतां.

 • गोंय राज्य प्रदुशण नियंत्रण मंडळ (जीएसपीसीबी).
 • गोंय दर्यादेग वाठार वेवस्थापन अधिकारणी (जीसीझेडएमए).
 • गोंय राज्य जैवीक विविधता मंडळ (जीएसबीबी).
 • गोंय राज्य विज्ञान आनी तंत्रज्ञान मंडळ (जीएससीएसअँडटी).
 • गोंय उर्जा उदरगत एजंसी (जीईडीए).
 • गोंय पर्यावरण संरक्षण मंडळ (जीईपीसी).

हेतू

 

 • राज्याच्या गरजांकडे संबंधीत योग्य एस अँड टी प्रकल्पांक आनी पर्यावरणीय प्रकल्पांक उर्बा दिवप.
 • विज्ञानाची लोकप्रियता आनी पर्यावरण जागृतायेचे कार्यावळी लागू करप.
 • विज्ञानीक प्रदर्शनां, सेमीनार आनी कार्याशाळांचे आयोजन करप आनी तांकां उर्बा दिवप.
 • एस अँड टीकडे संबंधित पत्रिका, ब्रोशर्स, आनी पुस्तकांचे प्रकाशान करप.
 • निसर्गीक संसाधनांच्या वेवस्थापन आनी नियोजना खातीर रिमोट सेंसींग तंत्रज्ञानाचे वापर करप.
 • अपारंपारीक आनी परतून तयार जावपी उर्जा स्त्रोत आनी गॅजाटांचे लोकप्रियता आनी वितरणाचे काम करप.
 • एस अँड टी आनी पर्यावरण संस्थांचेर कायदेशीर आनी सल्लागार समिती आनी मंडळांचे प्रशासन.
 • सरकारान प्रस्तावीत केल्ले प्रमाण थारावीक वेळांचेर पर्यावरणीय कायद्यांचो मसुदो तयार करप.
 • संबंधीत दक्षता अधिकारणींकडल्यान, राज्याचे/ केंद्रीय कायदे/ पर्यावरण आनी प्रदुशण नियंत्रणाचे कायदे लागून करपाचे मुखेल काम हे खाते करता.
person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री. लेवीन्सन मार्टीन्स
संचालक (विज्ञान आनी तंत्रज्ञान) - विज्ञान, तंत्रज्ञान आनी पर्यावरण विभाग
person_ic
नामो
साळगांव सेमीनारीच्या मुखार,
साळगांव बार्देज,
गोंय-४०३५११
person_ic
दूरध्वनी
+९१ ८३२ २४०७१८९
+९१ ८३२ २४०७५८०
person_ic
फॅक्स
+९१ ८३२ २४०७१८६
+९१ ८३२ २४०७१७६
Direction issued under Section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986
English (285 KB) download
Goa Non Biodegradable (Garbage) Control Act, 1996
English (503 KB) download
Goa Water Rules, 1988, Index Amendments
English (545 KB) download
The Goa Air Rules, 1989 with Index and other related notifications
English (434 KB) download
The Noise Pollution Rules (as ameded till 11-01-2010)
English (474 KB) download
manuals of RTI pertaining to DSTE
English (2,332 KB) download

आनीक पळोवपा खातर : हंगा क्लीक करात

Profile Pic
सदस्य सचीव
गोंय उर्जा उदरगत म्हामंडळ


address
सालीगांव सेमीनरी मुखार,
साळगांव पठार, सालीझो,
बार्देश, गोंय -४०३५११
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २४०७१९४
+९१ ८३२ २४०७११२
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २४०७१९४
Profile Pic
सदस्य सचीव
गोंय राज्य प्रदुशण नियंत्रण मंडळ


address
धेंपो टॉवर्स,
ईडीसी कॉम्प्लेक्स, पाटो ,
पणजी, गोंय - ४०३०११
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २४३८५६७
+९१ ८३२ २४३८५५०
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २४३८५२८
Profile Pic
सदस्य सचीव


address
साळगांव सेमीनारीच्या मुखार,
साळगांव बार्देज,
गोंय-४०३५११
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २४०७१८६
+९१ ८३२ २४०७१८७
+९१ ८३२ २४०७१८९
+९१ ८३२ २४०७१७६
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २४०७१८६

For more details :Right To Information New Link