Top

वास्तुशास्त्र म्हाविद्यालय

गोंय वास्तुशिल्प कला म्हाविद्यालयाची सुरवात १९८२ वर्सा जाली. बॅचलर ऑफ आर्किटॅक्चर (बिआर्क) अभ्यासक्रम शिकोवपी गोंयांतली ही एकूच संस्था. गोंय सरकार तिका निधी दिता आनी ती गोंय विद्यापिठाक संलग्न आसा. सध्या ती दुसर्‍या राज्यांक दिल्ले वांटो धरून, दर वर्सा ४० (+४) विद्यार्थी घेता.

२०१३ वर्सा सुरू केल्लो नवो पाठ्यक्रम वास्तुशिल्प कलेचे अनंत काळाचे गूण सांबाळून २१ शेंकड्याचे सुरवातीक गोंयच्या संदर्भांत तांचो परतून एकदां अर्थ लावपाची मोख दवरता. ही कल्पना दोन मोट्या विशयांचेर आधारीत आसा.

पयली, गोंय (आनी दर्यादेग क्षेत्र) ही विद्यार्थ्यांक शिकपा खातीर एक प्रयोगशाळा आनी बदलत्या काळांत फावोशे दिशिल्ले वास्तुशिल्पकलेचे आराखडे विकसीत करपाचेर भर दिवप ही मोख.
दुसरी, ह्या म्हाविद्यालयाचे (जिसिए) विद्यार्थी बळिश्ट विचार प्रणालीचे बुन्यादीचेर आधारीत आराखडे विकसीत करतले वा वास्तुशिल्पकला उबी करपांतलें काम करतलें, म्हणजे, बांदकाम आनी बांदकामाचें वेवस्थापन हातूंत गुंतले.

म्हणून, तीन मोट्यो उब्यो वाहिनी आसच्यो अही कल्पना मुखार आयली – म्हणल्यार, इतिहास-मनीस संस्कृताय दृश्य कला, बांदकाम – तंत्रज्ञान – वेवस्थापन आनी आराखडो विचारप्रणाली – स्टुडियो. पयल्या दोन वाहिन्यांनी मेळिल्लें विचारप्रणालीचेर आधारीत ज्ञानाचें दर वर्सां स्टुडियोंत शितिजाचे रेशेंत संयोगीकरण जातलें.
ह्या नव्या पाठ्यक्रमाचीं सगल्यांत म्हत्वाचीं लक्षणां अशीं.
अ. तीन मोट्यो उब्यो वाहिनी, म्हणल्यार, इतिहास – मननीस संस्कृताय – द़ृश्य कला, बांदकाम – तंत्रज्ञान – वेवस्थापन आनी आराखडो – विचारप्रणाली – स्टुडियो, आसप.

आ. १० अर्दवर्साच्या काळाचे कार्यावळीची बांदावळ, म्हणल्यार पयले ६ काळ वास्तुशिल्पकलेचो अभ्यास + प्रात्यक्षीक प्रशिक्षण (७व्या काळांत) + ३ वेवसायीक अभ्यासक्रमां विशींचे काळ जातूंत स्टुडियो खातीर पसंती.
इ. इत्शीक पाठ्यक्रमां खातीर नव्या धोरणांत चड लवचीकताय हाडटना तीन वेगळ्या तरांचे पर्याय दिवप.

ई. गुणांचे पद्दतींत एक ‘इकरा गुणांचो तकटो’ सुरू करून तो ‘दर्जो-गूण सरासरी’ सयत वा जिपिए सिस्टमान सुधारप.
हे सोडल्यार, जायते म्हत्वाचे धोरणात्मक निर्णय आसात जे नव्या पाठ्यक्रमाक एक चड व्हड लवचीकताय दितात.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
प्रो. आशीष के. रेगे
प्रिन्सिपल - गोंय वास्तुशिल्पकला म्हाविद्यालय
person_ic
नामो
डॉ. त्रि. ब्रा. कुन्य शिक्षणीक प्रकल्प, आल्तिन्य-पणजी- गोंय
person_ic
दूरध्वनी
+९१ ९८२२४८६८१०
person_ic
फॅक्स
०८३२ २२२७१४४

पळोवपा खातर : हंगा क्लीक करात

पळोवपाखातीर हांगा क्लिक कारात :येवजण्यो

Profile Pic
प्रा.डॉ.आशिष के. रेगे
पयले अपिलीय प्राधिकरण
प्राचार्य


address
वास्तुशास्त्र म्हाविद्यालय
डॉ.टी.बी. कुन्हा शैक्षणिक
कॉम्प्लेक्स, अल्तिनो -पणजी-गोंय
contact details
pio_contact_icon
+९१ ९८२२४८६८१०
+९१ ८३२ २४३६४३५
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २२२७१४४
Profile Pic
श्री सुहास गावकर
भौशीक म्हायती अधिकारी / सहयोगी प्राध्यापक


address
वास्तुशास्त्र म्हाविद्यालय
डॉ.टी.बी. कुन्हा शैक्षणिक संकुल,
अल्तिनो -पणजी-गोंय
contact details
pio_contact_icon
+91 832 2227144
+91 832 2436435
pio_fax_icon
+91 832 2227144
Profile Pic
श्री. सुशीलकुमार कामुलकर
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी / कनिष्ठ श्रेणी कारकून


address
वास्तुशास्त्र म्हाविद्यालय
डॉ.टी.बी. कुन्हा शैक्षणिक संकुल,
अल्तिनो -पणजी-गोंय
contact details
pio_contact_icon
+91 832 2227144
+91 832 2436435
pio_fax_icon
+91 832 2227144

For more details : Right To Information New Link