Top

वास्तुशास्त्र म्हाविद्यालय

गोंय वास्तुशिल्प कला म्हाविद्यालयाची सुरवात १९८२ वर्सा जाली. बॅचलर ऑफ आर्किटॅक्चर (बिआर्क) अभ्यासक्रम शिकोवपी गोंयांतली ही एकूच संस्था. गोंय सरकार तिका निधी दिता आनी ती गोंय विद्यापिठाक संलग्न आसा. सध्या ती दुसर्‍या राज्यांक दिल्ले वांटो धरून, दर वर्सा ४० (+४) विद्यार्थी घेता.

२०१३ वर्सा सुरू केल्लो नवो पाठ्यक्रम वास्तुशिल्प कलेचे अनंत काळाचे गूण सांबाळून २१ शेंकड्याचे सुरवातीक गोंयच्या संदर्भांत तांचो परतून एकदां अर्थ लावपाची मोख दवरता. ही कल्पना दोन मोट्या विशयांचेर आधारीत आसा.

पयली, गोंय (आनी दर्यादेग क्षेत्र) ही विद्यार्थ्यांक शिकपा खातीर एक प्रयोगशाळा आनी बदलत्या काळांत फावोशे दिशिल्ले वास्तुशिल्पकलेचे आराखडे विकसीत करपाचेर भर दिवप ही मोख.
दुसरी, ह्या म्हाविद्यालयाचे (जिसिए) विद्यार्थी बळिश्ट विचार प्रणालीचे बुन्यादीचेर आधारीत आराखडे विकसीत करतले वा वास्तुशिल्पकला उबी करपांतलें काम करतलें, म्हणजे, बांदकाम आनी बांदकामाचें वेवस्थापन हातूंत गुंतले.

म्हणून, तीन मोट्यो उब्यो वाहिनी आसच्यो अही कल्पना मुखार आयली – म्हणल्यार, इतिहास-मनीस संस्कृताय दृश्य कला, बांदकाम – तंत्रज्ञान – वेवस्थापन आनी आराखडो विचारप्रणाली – स्टुडियो. पयल्या दोन वाहिन्यांनी मेळिल्लें विचारप्रणालीचेर आधारीत ज्ञानाचें दर वर्सां स्टुडियोंत शितिजाचे रेशेंत संयोगीकरण जातलें.
ह्या नव्या पाठ्यक्रमाचीं सगल्यांत म्हत्वाचीं लक्षणां अशीं.
अ. तीन मोट्यो उब्यो वाहिनी, म्हणल्यार, इतिहास – मननीस संस्कृताय – द़ृश्य कला, बांदकाम – तंत्रज्ञान – वेवस्थापन आनी आराखडो – विचारप्रणाली – स्टुडियो, आसप.

Read More
person_ic
संपर्क व्यक्ती
प्रो. आशीष के. रेगे
प्रिन्सिपल - गोंय वास्तुशिल्पकला म्हाविद्यालय
person_ic
नामो
डॉ. त्रि. ब्रा. कुन्य शिक्षणीक प्रकल्प, आल्तिन्य-पणजी- गोंय
person_ic
दूरध्वनी
+९१ ९८२२४८६८१०
person_ic
फॅक्स
०८३२ २२२७१४४
person_ic
ईमेल
prin[dot]architecture[at]unigoa[dot]ac[dot]in